Solopizza Xàtiva

  • El primer període d’admissió roman obert fins el 28 de juny.
  • La matrícula per a francès i alemany està oberta, podent consultar a la secretaria del centre la informació detallada per a matricular-se.

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport activa de l’11 al 28 de juny el primer període d’admissió en les Escoles Oficials d’Idiomes. Aquest és el primer pas per poder matricular-se a una EOI, ja que una vegada tramitat el procediment d’admissió i consultada la publicació d’admesos el 9 de juliol, es formalitza la matrícula del 12 al 31 de juliol, i l’1 i 2 de setembre.

A l’EOI de Xàtiva, que també compta amb ensenyaments a les seccions d’Ontinyent i Aiora, s’ofereixen classes d’alemany, anglés, francés i valencià en els diferents nivells. Tota l’oferta formativa es pot consultar a la pàgina web de l’escola.

Les classes dels grups curriculars (120 hores) estan distribuïdes en 4 hores setmanals, en format de classes d’un o dos dies a la setmana.

L’alumnat de secundària, batxillerat i en general la població de 16 anys també poden estudiar a les escoles oficials. Per a accedir per primera vegada als ensenyaments d’idiomes és requisit tindre setze anys o complir-los l’any natural en què es comencen els estudis. Pel que fa a l’ensenyament de llengües estrangeres diferents de la primera llengua estrangera que cursen en l’Educació Secundària Obligatòria, també poden accedir-hi els majors de catorze anys en l’any natural en què es matriculen.

L’alumnat que no haja pogut matricular-se durant el primer període d’admissió podrà fer-ho en el segon període del 15 al 19 de setembre.

Tota la informació relativa a l’admissió i matrícula es pot consultar presencialment o per telèfon a l’EOI Xàtiva, i a l’apartat de matrícula de la pàgina web: https://portal.edu.gva.es/eoixativa/matricula-curs-2021-22/

WhatsApp Portal de Xàtiva