Roger Cerdà crearà la figura de l'alcalde pedani de Bixquert

Solopizza Xàtiva

Roger Cerdà va llançar ahir una nova proposta del seu programa de govern dirigida a donar resposta a les demandes de majors serveis municipals per als veïns de Bixquert. En aquest sentit, la mesura principal que contempla l’alcalde és la creació de la figura de l’alcalde pedani de Bixquert. D’aquesta manera, Bixquert s’equipararia a altres nuclis urbans de la ciutat, com ara Torre Lloris, Annauir o Sorió, que ja tenen aquest representant municipal. Però a més a més, Bixquert comptaria amb una partida pressupostària anual per a inversions en la zona.

Cerdà ha fet pública per xarxes socials la proposta dels socialistes: “per a nosaltres, Bixquert és important. Entre les propostes que figuren al nostre programa tenim la creació de la figura de l’alcalde pedani. La seua missió serà actuar com a representant de l’Ajuntament al disseminat, recollint els suggeriments dels veïns de Bixquert i atenent les seues necessitats per traslladar-les als departaments corresponents i supervisar la gestió municipal al respecte”, ha dit el primer edil.

El passat 22 de març, Roger Cerdà es va reunir amb l’Associació de Veïns de Bixquert, en una convocatòria oberta a la participació d’aquell qui desitjara assistir i on finalment va acudir la presidenta i una representant de la junta directiva. En aquella ocasió, els representants dels veïns de Bixquert tingueren oportunitat de traslladar les seues inquietuds a l’alcalde.

A l’igual que ha ocorregut en aquesta legislatura a les pedanies de Xàtiva, l’alcalde de Bixquert seria escollit de manera democràtica, mitjançant votació dels veïns i veïnes. En aquest cas, podrien votar tots els majors d’edat que tinguen residència habitual o vacacional a aquesta part de la ciutat.

Una altra de les mesures que contempla aplicar el PSPV-PSOE suposa millorar la seguretat a Bixquert, mitjançant la instal·lació de càmeres de vigilància als principals accessos de la urbanització, per tal de reforçar el dispositiu actual de vigilància de les forces de seguretat.

Pel que fa a l’apartat de Medi Ambient, els socialistes proposen una sèrie de mesures amb especial incidència en la qüestió de la recollida de residus sòlids urbans. Entre elles, destaca l’increment dels punts de recollida selectiva per tota la zona del disseminat. Com a reforç d’aquesta mesura, el programa del PSPV-PSOE de Xàtiva contempla la implantació d’una major freqüència de pas dels vehicles de recollida de residus sòlids urbans, així com el foment de la posada en marxa de sistemes de compostatge domèstic per tal de reduir la producció d’aquest residu orgànic. Aquestes propostes es complementen amb altres mesures de tipus fiscal, com la bonificació de la instal·lació de sistemes de depuració d’aigües residuals en els disseminats.

WhatsApp Portal de Xàtiva

Diseño, programación y mantenimiento web en Xàtiva