Solopizza Xàtiva

Academia MARBE

La partida per a rodalia per al País València, numerada com 3.014, contempla un total de 201 milions d’euros entre 2018 i 2025, amb anualitats de 11,7 milions d’euros contemplades per a 2021 (no materialitzades) i 13,4 milions d’euros per a 2022, 27,7 per a 2023 i 31,49 per a 2024 segons els Pressupostos Generals de l’Estat en debat aquesta setmana al Senat.

Mentre Compromís ha titllat de “insuficients aquestes partides, vist el caos ferroviari continu al País Valencià, ha sol·licitat incrementar la mateixa en 5,1 milions d’euros, hi ha partits que entenen que la inversió cap als rodalia valencians és excessiva, a més de 28 milions per al tren  de la costa, més de 15 per a la línia València-Castello, per la falta de maquinistes, inversió, manteniment, maquinària, creació de línies…etc, que estan ocasionant una precarització absoluta del servei.

En l’altre extrem, se situa el Partit Regionalista de Cantàbria, partit Miguel Ángel Revilla, qui de manera inaudita ha presentat aquesta esmena als PGE 2022:

ESMENA Núm. 2701 De don José Miguel Fernández Viadero (GPD) El Senador José Miguel Fernández Viadero (GPD), a l’empara del que es preveu en l’article 107 del Reglament del Senat, formula la següent esmena a Entitat Pública Empresarial Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF).

ESMENA De modificació.

ALTA Entitat: Entitat Pública Empresarial Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) Imputació de projectes que afecten diverses províncies Programa: Annex inversions reals i programació pluriennal. Entitat Pública Empresarial Concepte (nou): Electrificació tram ample mètric Orejo (Cantàbria)-Carranza (Bizkaia). Estudis. Import: 190 milers d’euros

BAIXA Entitat: Entitat Pública Empresarial Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) Comunitat Autònoma: Comunitat Valenciana Província: València Programa: Annex inversions reals i programació pluriennal. Entitat Pública Empresarial Concepte: 3014 Rodalia València Import: 190 milers d’euros Justificació: modernització d’infraestructura

Per al senador de Compromís, Carles Mulet, “resulta molt xocant que des de la CCAA més ben finançada per l’Estat, es vulga exhaurir de manera tan descarada les inversions en la CCAA pitjor finançada; tots els anys podem veure les estadístiques i mitjanes que reflecteixen com Cantàbria és regada per milions d’euros dels PGE, sempre al capdavant en inversió per mitjana, mentre el País Valencià porta dècades sent la pitjor finançada. Per a esmenar els PGE es poden proposar baixes de partides genèriques. Que un partit regionalista de Cantàbria, en lloc d’això, aposte per ofegar més al País Valencià, o és producte de la mala fe o l’absoluta ignorància,. Per això, i fins i tot sabent que aquesta esmena no prosperarà pel veto del PSOE a acceptar cap modificació en els comptes en els PGE durant la tramitació al Senat, seria el més decent retirar aquesta petició”, ha assenyalat.

WhatsApp Portal de Xàtiva