Nova English School, Xativa y Canals

Solopizza Xàtiva

  • El 38% dels xiquets pateixen problemes visuals pels videojocs

El sector del videojoc és un dels quals més diners mou del nostre país i un dels quals més adeptes té. En 2019, va registrar una facturació de 1.479 milions d’euros, es van comercialitzar més d’1 milió de videoconsoles i 4,2 milions d’accessoris. Amb la pandèmia del coronavirus aquest sector ha experimentat un creixement de fins a un 65%, assenyalant una taxa d‘usuaris masculins d’un 56% i femenins del 44%.

Respecte a l’edat dels usuaris, segons un estudi realitzat per Cultture.es, solen iniciar-se a molt primerenca edat, encara que en menor percentatge. Aproximadament l’11% dels jugadors comença amb els videojocs entre els 5 i 10 anys i el 8% entre els 11 i 14. El 64% té entre 15 i 44 anys i el 19% té una edat compresa de 45 a 66.

Aquesta inclinació pels videojocs en els més joves i el seu ús repetitiu sense els oportuns descansos, pot ocasionar afeccions visuals i musculars. Les afeccions visuals que poden derivar d’aquest ús desmesurat a nivell general, són la fatiga o dolor ocular, sequedat dels ulls, llagrimeig i visió borrosa o doble. Quant a les musculars, poden aparéixer trastorns musculoesquelètics dels muscles, dolor de coll, mal de cap i marejos.

Cal tindre en compte que, en general, es necessiten certs recursos per a jugar a videojocs. Respecte als visuals, l’agudesa i mobilitat visual, la visió binocular, que centra a l’usuari en una sola imatge i en profunditat, i l’enfocament i amplitud del camp visual, són imprescindibles per a visualitzar els objectes de manera clara i precisa i superar els reptes plantejats en l’escenari del videojoc. Això requereix que els gamers forcen la seua capacitat visual i en conseqüència, generen una deterioració progressiva en els ulls. De fet, aproximadament el 38% dels problemes visuals que pateixen els xiquets, són provocats per l’ús ininterromput dels videojocs.

De la mateixa forma, la postura, la tensió i els nervis que s’experimenten en una partida, poden produir molèsties o dolors físics que han de ser tractats per professionals o a través de medicació.

Quines afeccions visuals específiques ocasionen els videojocs?

1-. ESGOTAMENT VISUAL

L’enfocament dels ulls canvia quan en comptes d’exposar-se a una superfície plana, ho fa a una pantalla de vídeo. En mirar qualsevol material que estiga imprés, el cervell i els ulls calculen de manera exacta a quina distància han d’enfocar.

Quan es mira una pantalla de vídeo, els ulls modifiquen constantment l’enfocament, fent que els ulls s’esgoten excessivament. A més, quan es juga als videojocs, els ulls tendeixen a memoritzar la pantalla durant les hores posteriors. Això pot dificultar que els ulls es concentren fàcilment en altres objectes, fins i tot molt després que el videojoc s’haja apagat.

2-. IRRITACIÓ

Els xiquets tendeixen a parpellejar amb molta menys freqüència mentre estan absorts per qualsevol estímul, inclòs un videojoc. Aquest parpelleig reduït pot afectar significativament el flux de les llàgrimes, a vegades resultant en sequedat i irritació.

Els descansos recomanats per als jugadors de més primerenca edat són de 5 minuts cada 20 minuts de joc. A més, caldrà prendre les precaucions oportunes de distanciament respecte a la pantalla. La distància recomanada pels principals proveïdors de videojocs de consola és de 183 cms. Per als quals juguen en l’ordinador, existeixen protectors oculars propis per als PCs que poden minvar aquests perjudicis visuals en el jugador.

3-. PERILLS OCULARS

La majoria dels videojocs requereixen un llarg temps de compromís per a acabar un joc en particular o aconseguir un nou nivell. Per tant, obliguen el jugador a romandre concentrat en la pantalla durant un temps de joc considerable.

Això pot conduir als gamers a patir els mateixos problemes que causa veure la televisió durant molt de temps, si no es prenen descansos freqüents per a relaxar els ulls. Maldecaps, visió borrosa i fins i tot miopia, són els més comuns.

Com han de protegir la vista els jugadors de videojocs?

Tots els perills que puguen atacar a la visió es poden previndre amb els protocols adequats. Assegurar bé la distància entre el jugador i la pantalla, posicionar a l’altura dels ulls el monitor, prendre descansos freqüents i reduir l’enlluernament de l’entorn de joc entre altres, reduiran els riscos oculars que els jugadors de videojocs puguen experimentar durant cada sessió.

WhatsApp Portal de Xàtiva