Solopizza Xàtiva

Centelys

Preu de la llum per hores per al dia: 5 de juliol de 2022

🔵 PREU MITJÀ DEL DIA: 0.3186€

🟢 PREU MÉS BAIX DEL DIA
16h-17h: 0.26709€/kWh
🔴 PREU MÉS ALT DEL DIA
21h-22h: 0.38211€/kWh

PREU DEL KWH DE LLUM PER HORES

🟡 00h – 01h: 0.31772 €/kWh
🟢 01h – 02h: 0.30055 €/kWh
🟢 02h – 03h: 0.30068 €/kWh
🟡 03h – 04h: 0.30736 €/kWh
🟢 04h – 05h: 0.30529 €/kWh
🟢 05h – 06h: 0.30414 €/kWh
🟡 06h – 07h: 0.3076 €/kWh
🟡 07h – 08h: 0.32253 €/kWh
🟡 08h – 09h: 0.33466 €/kWh
🟡 09h – 10h: 0.3143 €/kWh
🔴 10h – 11h: 0.35495 €/kWh
🔴 11h – 12h: 0.34726 €/kWh
🔴 12h – 13h: 0.34561 €/kWh
🔴 13h – 14h: 0.34513 €/kWh
🟢 14h – 15h: 0.2909 €/kWh
🟢 15h – 16h: 0.26929 €/kWh
🟢 16h – 17h: 0.26709 €/kWh
🟢 17h – 18h: 0.26848 €/kWh
🟡 18h – 19h: 0.31951 €/kWh
🟡 19h – 20h: 0.32715 €/kWh
🔴 20h – 21h: 0.36354 €/kWh
🔴 21h – 22h: 0.38211 €/kWh
🟡 22h – 23h: 0.33155 €/kWh
🟡 23h – 24h: 0.31902 €/kWh

WhatsApp Portal de Xàtiva