Solopizza Xàtiva

PoolWork Xàtiva

Preu de la llum per hores per al dia: 26 de maig de 2022

🔵 PREU MITJÀ DEL DIA: 0.25974€

🟢 PREU MÉS BAIX DEL DIA
04h-05h: 0.2099€/kWh

🔴 PREU MÉS ALT DEL DIA
21h-22h: 0.34204€/kWh

PREU DEL KWH DE LLUM PER HORES

🟢 00h – 01h: 0.2328 €/kWh
🟢 01h – 02h: 0.22587 €/kWh
🟢 02h – 03h: 0.21861 €/kWh
🟢 03h – 04h: 0.21001 €/kWh
🟢 04h – 05h: 0.2099 €/kWh
🟢 05h – 06h: 0.21154 €/kWh
🟢 06h – 07h: 0.24018 €/kWh
🟢 07h – 08h: 0.24938 €/kWh
🟡 08h – 09h: 0.27206 €/kWh
🟢 09h – 10h: 0.23502 €/kWh
🟡 10h – 11h: 0.28306 €/kWh
🟡 11h – 12h: 0.29502 €/kWh
🟡 12h – 13h: 0.28376 €/kWh
🟡 13h – 14h: 0.2726 €/kWh
🟢 14h – 15h: 0.22861 €/kWh
🟢 15h – 16h: 0.22876 €/kWh
🟢 16h – 17h: 0.23188 €/kWh
🟢 17h – 18h: 0.23884 €/kWh
🟡 18h – 19h: 0.28344 €/kWh
🔴 19h – 20h: 0.32309 €/kWh
🔴 20h – 21h: 0.32987 €/kWh
🔴 21h – 22h: 0.34204 €/kWh
🟡 22h – 23h: 0.29288 €/kWh
🟡 23h – 24h: 0.29444 €/kWh

WhatsApp Portal de Xàtiva