Solopizza Xàtiva

Centelys

Preu de la llum per hores per al dia: 23 de juny de 2022

🔵 PREU MITJÀ DEL DIA: 0.36447€

🟢 PREU MÉS BAIX DEL DIA
16h-17h: 0.27896€/kWh
🔴 PREU MÉS ALT DEL DIA
21h-22h: 0.42371€/kWh

PREU DEL KWH DE LLUM PER HORES

🔴 00h – 01h: 0.41252 €/kWh
🔴 01h – 02h: 0.41464 €/kWh
🔴 02h – 03h: 0.39932 €/kWh
🔴 03h – 04h: 0.40405 €/kWh
🔴 04h – 05h: 0.40509 €/kWh
🔴 05h – 06h: 0.40277 €/kWh
🔴 06h – 07h: 0.38364 €/kWh
🔴 07h – 08h: 0.38931 €/kWh
🔴 08h – 09h: 0.39217 €/kWh
🟡 09h – 10h: 0.34609 €/kWh
🟡 10h – 11h: 0.3737 €/kWh
🟡 11h – 12h: 0.36399 €/kWh
🟡 12h – 13h: 0.35652 €/kWh
🟡 13h – 14h: 0.34264 €/kWh
🟢 14h – 15h: 0.27919 €/kWh
🟢 15h – 16h: 0.28123 €/kWh
🟢 16h – 17h: 0.27896 €/kWh
🟢 17h – 18h: 0.28184 €/kWh
🟡 18h – 19h: 0.33316 €/kWh
🟡 19h – 20h: 0.34242 €/kWh
🟡 20h – 21h: 0.37262 €/kWh
🔴 21h – 22h: 0.42371 €/kWh
🔴 22h – 23h: 0.39255 €/kWh
🟡 23h – 24h: 0.37508 €/kWh

WhatsApp Portal de Xàtiva