Solopizza Xàtiva

Preu de la llum per hores per al dia: 2 de juny de 2022

🔵 PREU MITJÀ DEL DIA: 0.29498€

🟢 PREU MÉS BAIX DEL DIA
14h-15h: 0.23562€/kWh
🔴 PREU MÉS ALT DEL DIA
21h-22h: 0.38532€/kWh

PREU DEL KWH DE LLUM PER HORES

🟡 00h – 01h: 0.29526 €/kWh
🟡 01h – 02h: 0.29311 €/kWh
🟢 02h – 03h: 0.28136 €/kWh
🟢 03h – 04h: 0.28199 €/kWh
🟢 04h – 05h: 0.27363 €/kWh
🟢 05h – 06h: 0.2746 €/kWh
🟡 06h – 07h: 0.28925 €/kWh
🟡 07h – 08h: 0.29228 €/kWh
🟡 08h – 09h: 0.31097 €/kWh
🟢 09h – 10h: 0.2638 €/kWh
🟡 10h – 11h: 0.29179 €/kWh
🟡 11h – 12h: 0.29221 €/kWh
🟡 12h – 13h: 0.2923 €/kWh
🟡 13h – 14h: 0.2863 €/kWh
🟢 14h – 15h: 0.23562 €/kWh
🟢 15h – 16h: 0.23611 €/kWh
🟢 16h – 17h: 0.24155 €/kWh
🟢 17h – 18h: 0.24622 €/kWh
🔴 18h – 19h: 0.33805 €/kWh
🔴 19h – 20h: 0.35413 €/kWh
🔴 20h – 21h: 0.36436 €/kWh
🔴 21h – 22h: 0.38532 €/kWh
🔴 22h – 23h: 0.33693 €/kWh
🟡 23h – 24h: 0.32233 €/kWh

WhatsApp Portal de Xàtiva