Solopizza Xàtiva

PoolWork Xàtiva

Preu de la llum per hores per al dia: 19 de maig de 2022

🔵 PREU MITJÀ DEL DIA: 0.2702€

🟢 PREU MÉS BAIX DEL DIA
03h-04h: 0.22239€/kWh

🔴 PREU MÉS ALT DEL DIA
21h-22h: 0.35748€/kWh

PREU DEL KWH DE LLUM PER HORES

🟢 00h – 01h: 0.24171 €/kWh
🟢 01h – 02h: 0.23033 €/kWh
🟢 02h – 03h: 0.226 €/kWh
🟢 03h – 04h: 0.22239 €/kWh
🟢 04h – 05h: 0.22436 €/kWh
🟢 05h – 06h: 0.23168 €/kWh
🟡 06h – 07h: 0.27497 €/kWh
🟡 07h – 08h: 0.28824 €/kWh
🔴 08h – 09h: 0.31306 €/kWh
🟡 09h – 10h: 0.2874 €/kWh
🔴 10h – 11h: 0.31613 €/kWh
🟡 11h – 12h: 0.28473 €/kWh
🟡 12h – 13h: 0.27975 €/kWh
🟡 13h – 14h: 0.27556 €/kWh
🟢 14h – 15h: 0.228 €/kWh
🟢 15h – 16h: 0.22683 €/kWh
🟢 16h – 17h: 0.22716 €/kWh
🟢 17h – 18h: 0.23148 €/kWh
🟡 18h – 19h: 0.28358 €/kWh
🟡 19h – 20h: 0.2993 €/kWh
🔴 20h – 21h: 0.34465 €/kWh
🔴 21h – 22h: 0.35748 €/kWh
🟡 22h – 23h: 0.30191 €/kWh
🟡 23h – 24h: 0.28816 €/kWh

WhatsApp Portal de Xàtiva