ajuntament-de-xativa

EOI Xàtiva

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

El portal web d’ocupació Portalemp, de l’Ajuntament de Xàtiva, ha publicat recentment una oferta de «Tècnic assessor laboral» per al municipi de l’Olleria, amb contracte indefinit, destinada a Enginyers Tècnics, Perits i Ajudants Titulats.

Les funcions d’aquest lloc de treball seran la tramitació d’altes i baixes en la seguretat social, la formalització de contractes de treball pròrrogues, sol·licituds de prestacions de desocupació, jubilació o invalidesa i elaboració de nòmines i liquidacions, entre d’altres. Les titulacions que es demanen per al lloc de treball són Diplomatura en Enginyeria Tècnica o en Relacions Laborals, o bé grau en Relacions Laborals.

A més a més, des del portal també han destacat altres ofertes qualificades i no qualificades existents, com ara un magatzem de cítrics que demanda des de recol·lectors i encaixadores fins a tècnics de control de qualitat i operaris de maquinària.

Totes les ofertes laborals es poden consultar de forma telemàtica a la pàgina web del portal.

WhatsApp Portal de Xàtiva