ajuntament-de-xativa

Solopizza Xàtiva

El portal web d’ocupació Portalemp, de l’Ajuntament de Xàtiva, ha publicat recentment una oferta de «Tècnic assessor laboral» per al municipi de l’Olleria, amb contracte indefinit, destinada a Enginyers Tècnics, Perits i Ajudants Titulats.

Les funcions d’aquest lloc de treball seran la tramitació d’altes i baixes en la seguretat social, la formalització de contractes de treball pròrrogues, sol·licituds de prestacions de desocupació, jubilació o invalidesa i elaboració de nòmines i liquidacions, entre d’altres. Les titulacions que es demanen per al lloc de treball són Diplomatura en Enginyeria Tècnica o en Relacions Laborals, o bé grau en Relacions Laborals.

A més a més, des del portal també han destacat altres ofertes qualificades i no qualificades existents, com ara un magatzem de cítrics que demanda des de recol·lectors i encaixadores fins a tècnics de control de qualitat i operaris de maquinària.

Totes les ofertes laborals es poden consultar de forma telemàtica a la pàgina web del portal.

WhatsApp Portal de Xàtiva