Solopizza Xàtiva

Academia MARBE

PoolWork

El PP Xàtiva ha denunciat el que consideren “una burla i un engany al sector de l’hostaleria de la ciutat de Xàtiva pels fets ocorreguts en la nit jove la passada Fira de 2021“. Tal com recorden, “els concerts que es van desenvolupar en la nit del 18 d’agost en el camp de la Murta, van acabar més enllà de les 00.30h, que era l’horari estipulat per la Generalitat Valenciana“.

Aquests fets tan greus van ser posats de manifest per part de l’hostaleria de Xàtiva, ja que, en aquells dies, bars i restaurants es venien obligats a tancar els seus locals a les 00.30 de la nit. Segons els populars, aquests hostalers “se sentien perjudicats per aquesta doble vara de mesurar que mostrava l’ajuntament en permetre que els concerts de la Nit Jove finalitzaran cap a la 01.10 h, més enllà de l’horari marcat, i més quan l’hostaleria en aquests moments era acusada per alguns sectors per ser un focus transmissor del virus del COVID“.

Els populars recorden que, en els dies posteriors a aquest acte, “el Sr. Alcalde va explicar que anava a prendre mesures contra l’empresa productora dels concerts per saltar-se l’horari de finalització, i que a més la sancionaria per tractar-se d’un incompliment contractual“.

El PP informa que, per part de l’ajuntament, es va iniciar un expedient des de l’àrea de medi ambient per excedir l’horari màxim permés el mes d’agost i que aquests expedient conté únicament 2 informes, un de la policia local, signat pels agents que van actuar aquest dia en el concert i un altre del departament de Fira, subscrit per part del coordinador de Fira i de l’adjunt de l’àrea de cultura. “Tots dos informes estan datats el mes d’agost. Amb posterioritat, l’Alcalde el passat 3 de novembre va remetre a la Generalitat Valenciana els informes abans esmentats als efectes oportuns, segons resa l’escrit remés” han explicat.

Referent a això Marcos Sanchis ha declarat “em sembla una burla i un engany cap al sector de l’hostatgeria i en general cap als veïns, que l’Alcalde en el primer moment en què van succeir aquests gravíssims fets, es mostrara especialment dur i contundent, declarant que anaven a sancionar a l’empresa promotora, i veiem com després de quasi 3 mesos encara no havien enviat l’expedient a la Generalitat per a iniciar els tràmits i al mateix temps tampoc s’haja obert expedient respecte a l’incompliment contractual per part de l’empresa promotora, em sembla una aixecada de camisa; Sembla que l’Alcalde es va mostrar dur a l’inici per a acontentar l’hostaleria i ara no pren cap mesura sobre aquest tema”.

WhatsApp Portal de Xàtiva