Obert el termini per a la concessió d’ajudes a la participació ciutadana per a a les associacions veïnals

Les bases es troben a la seu electrònica i les sol·licituds es poden presentar fins al 26 de setembre

101

Nova English School, Xativa y Canals

Solopizza Xàtiva

PoolWork Xàtiva

El Butlletí Oficial de la Província de València ha publicat en els darrers dies l’anunci de regulació de les bases per a la concessió de subvencions destinades a les associacions de veïns i veïnes de Xàtiva en matèria de Participació Ciutadana.

La finalitat d’aquestes ajudes, que compten amb un pressupost de 5.000 euros, és la realització d’activitats d’utilitat pública o d’interés social, promoure la consecució de fins públics atribuïts a la competència local i incentivar-los amb voluntat de permanència en el temps, i la implicació i el foment de la participació ciutadana des del propi moviment associatiu.

Les beques s’adjudicaran mitjançant concurrència competitiva entre les associacions aspirants que reunisquen els requisits sol·licitats: posseir el veïnatge administratiu a Xàtiva i estar inscrites al registre municipal d’Associacions ciutadanes; que les activitats no tinguen finalitats lucratives o que els beneficis es reinvertisquen en aquelles que els són pròpies; que l’àmbit d’actuació siga dins del propi municipi; que les activitats estiguen obertes al públic en general; i acompanyar els documents que es relacionen en les bases.

Les bases reguladores es poden trobar al portal de Transparència i al tauler d’anuncis de la seu electrònica municipal, des d’on s’haurà de completar la sol·licitud amb data límit de 26 de setembre.

WhatsApp Portal de Xàtiva