Solopizza Xàtiva

El Servei de Formació del Professorat i la Direcció General d’Esport de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport han organitzat tres cursos de pilota valenciana per al professorat d’Educació Física per tal que tinga els coneixements, les eines i els recursos necessaris per a poder incorporar els continguts de pilota valenciana del currículum a la seua programació didàctica i així aconseguir que l’alumnat conega el nostre esport i el puga practicar, bé com a esport, bé com a alternativa d’oci.

Els cursos es duran a terme al llarg del segon trimestre a les poblacions de Petrer, Sueca i Castelló.

Petrer:

DATA: 28 DE FEBRER AL 4 D’ABRIL

LLOC: IES La Canal de Petrer

Sueca:

DATA: 28 DE FEBRER AL 4 D’ABRIL

LLOC: IES Joan Fuster de Sueca

Castelló:

DATA: 30 DE GENER AL 9 DE MARÇ

LLOC: CEIP Isabel Ferrer de Castelló

Inici inscripció: 12 de desembre de 2018

Fi inscripció: 20 de gener de 2019

Fi confirmació: 27 de gener de 2019

Dirigit A

Professorat d’Educació Física.

Resta del professorat en actiu.

Condicions

La selecció de professorat serà per ordre d’inscripció seguint els següents criteris:

1.- Professorat funcionari de carrera de l’àrea d’Educació Física.

2.- Professorat funcionari en pràctiques de l’àrea d’Educació Física.

3.- Professorat interí de l’àrea d’Educació Física

4.- Resta del professorat per ordre d’inscripció.

En igualtat de condicions, tindran preferència aquelles persones inscrites que no estiguen cursant cap altra acció formativa del CEFIRE.

La baixa no justificada en alguna acció formativa, es pot penalitzar amb la no admissió en posteriors formacions durant els 12 mesos següents a l’efectivitat de la baixa.

Observacions

És necessari portar roba còmoda i esportiva per a la realització del curs així com la participació activa en el mateix.

Els participants han de portar un parell de guants de jardiner, esparadrap marró de tela i tisores.

OBJECTIU GENERAL

Fomentar l’activitat física i, en concret la pilota valenciana, per tal de desenvolupar i enfortir el cos, proporcionar beneficis per a la salut i inculcar al jovent el nostre esport.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Conéixer l’evolució històrica de la pilota valenciana, i el món que l’envolta.

Aprendre les diverses modalitats de pilota valenciana, les seues normes, les instal·lacions i material de joc.

Dominar els passos didàctics intermedis entre les habilitats i destresses bàsiques i les habilitats i destresses específiques, basant-se en jocs i exercicis.

Capacitar a l’alumnat en els coneixements bàsics descriptius dels gestos tècnics que s’utilitzen en pilota (palma, volea, manró, butxaca, carxot, bot i braç, bot i volea, rebot i ferida).

Experimentar i aconseguir un domini elemental dels diferents gestos tècnics i destreses tàctiques, junt a propostes didàctiques dels mateixos.

Desenvolupar un pensament crític i reflexiu sobre la iniciació de la pilota en l’edat escolar.

CONTINGUTS

Evolució històrica de la pilota valenciana.

Elaboració i coneixement dels materials i proteccions del joc.

Realització d’activitats pràctiques d’ensenyança-aprenentatge de les diferents dinàmiques de joc a paret, per terra, a ratlles i a l’alt en les modalitats corresponents (Frontó, Raspall, Llargues, Galotxa, Escala icorda i Galotxetes de Monòver/Pilota grossa).

Experimentació de la progressió didàctica de l’ensenyança de la pilota.

La pilota valenciana en l’àmbit educatiu del País Valencià.

WhatsApp Portal de Xàtiva