Nous nínxols, Dimecres Violeta, activitats de voluntariat ambiental i Xarxa Jove a Canals

58

Pacte Costera-Canal

Solopizza Xàtiva

El Cementeri Municipal de Canals instal·la 80 nínxols nous

Des de la Regidoria de Cementeri de l’Ajuntament de Canals s’han instal·lat al voltant de 80 nous nínxols, situats als carrers 206 i 207 del cementeri municipal amb els números de grup 5, 6 i 14.

Cada any, s’instal·len nous nínxols prefabricats de formigó. Aquesta opció simplifica l’execució i millora les condicions higiènic-sanitàries d’aquest tipus de construcció.

Es tracta d’un projecte que s’inicia des del Consistori amb la intenció de poder seguir atenent les necessitats de la localitat.

Simone de Beauvoir, la nova proposta de la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Canals per al Dimecres Viole-ta

Demà dijous, 14 d’abril, es commemora el 36 aniver-sari de la mort de l’activista feminista Simone de Beauvoir. Per això, la Regidoria d’Igualtat vol destacar la seua obra, com a bona escriptora i filòsofa que era, considerada per molts com història del feminisme.

El segundo sexo” és un llibre escrit en 1949 per Simone de Beauvoir. La seua autora va començar a escriure-ho quan va reflexionar sobre el que havia significat per a ella el ser dona. Va començar a investigar so-bre la situació de les dones al llarg de la història i va escriure aquest extens assaig que aborda com s’ha concebut a la dona, quines situa-cions viuen les dones i com es pot intentar que milloren les seues vides i s’amplien les seues llibertats.

Aquest llibre és una de les obres fundacionals del feminisme i utilitza els conceptes existencialistes per a indagar sobre la vida de la meitat de la humanitat. També és considerada una obra enciclopèdica, per-què aborda la identitat de les dones i la diferència sexual des dels punts de vista de la sociologia, la psicologia, la història, l’antropologia, la biologia, la reproducció i la relació afectiva-sexual.

La teoria principal que sosté Beauvoir és que «la dona», o més exac-tament el que entenem per dona (coqueta, afectuosa, etc.) és un pro-ducte cultural que s’ha construït socialment sobre el cos sexuat de les dones. La dona s’ha definit al llarg de la història sempre respecte a al-guna cosa: com a mare, esposa, filla o germana.

Així doncs, la principal tasca de la dona és reconquerir la seua pròpia identitat específica i des dels seus propis criteris. Moltes de les caracte-rístiques que presenten les dones no els venen donades per la seua genètica, sinó per com han sigut educades i socialitzades.

Aprovada a Canals la petició de la subvenció d’activitats de voluntariat ambiental

La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canals ha demanat, com cada any, la subvenció destinada a la realització d’activitats de voluntariat ambiental en prevenció d’incendis forestals.

Any rere any, el grup de voluntaris/es que hi participen en aquesta tasca de manera desinteressada ajuden a previndre els incendis forestals de la localitat i a controlar les zones més susceptibles als mesos d’estiu.

Aquest grup realitza contínuament llavors de vigilància pel terme i els seus camins, i detecten qualsevol amenaça que puga derivar en foc o en altres perills. Tanmateix, també mantenen contacte amb els propietaris dels terrenys per tal de donar consell i resoldre dubtes en cas de ser necessari.

A partir de la segona setmana de maig s’obrirà el termini perquè aquelles persones que estiguen interessades en aquest voluntariat emplenen la sol·licitud. Aquesta tasca es desenvoluparà durant els mesos d’estiu, des de juliol fins a mitjan de setembre.

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica és l’encarregada de dur a terme aquesta subvenció. Les activitats que tindran en compte per a concedir aquesta ajuda estan relacionades en activitats de matèria de prevenció d’incendis forestals, campanyes de sensibilització, d’educació i conscienciació als visitants en espais naturals i forestals, entre d’altres.

L’IVAJ consolida la Xarxa Jove amb la renovació de la tècnica de Joventut de l’Ajuntament de Canals

L’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) ha resolt la concessió de 10.450.000 euros per a consolidar la Xarxa Jove mitjançant subvencions destinades a 164 ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana. En aquesta línia nominativa, l’Ajuntament de Canals compta amb l’ajuda d’aquesta subvenció per a la continuació de la contractació de la professional de joventut, Laia Segarra.

La Xarxa Jove és el sistema públic valencià de serveis a la joventut, i té caràcter de servei públic essencial perquè es deriven prestacions indispensables per a satisfer les necessitats bàsiques personals i millorar les condicions de la qualitat de vida de la joventut.

El suport a la Xarxa Jove suposa a més el desenvolupament de Programes de joventut que posen l’accent en l’educació en la participació per a afavorir el contacte entre associacions i grups de joves, així com programes en Instituts d’Educació Secundària (IES), centres juvenils, associacions i grups del sector, per a facilitar una participació més activa de les persones joves en tots els àmbits.

WhatsApp Portal de Xàtiva