Montesa Territori Viu denúncia duplicitat de línies Alta Tensió en el macroprojecte de PG a la Vall

91

Solopizza Xàtiva

Academia MARBE

  • Montesa Territori Viu denúncia duplicitat de línies Alta Tensió en el macroprojecte de Premier Grup a la Vall de Montesa tramitat pel Ministeri i insta a la Conselleria que informe negativament a l’EIA del tram de la seua competència.

Quant més analitzem el macro-projecte presentat per Premier Grup i tramitat pel Ministeri més desconfiança i inquietud ens genera, primer, per les intencions reals d’una empresa, capaç d’incloure sense escrúpols 400Ha de parcs solars que pretenem destruir el paisatge i l’entorn del Monument Nacional del Castell de Montesa, o la línia d’.alta tensió sobre Moixent i el seu Castell i la Torre Mora.

Segon, que la pretensió de construir una nova línia d’Alta Tensió (AT) de 400kV que travesse tota la vall d’Almansa a Montesa afectant a dues comunitats autònomes i els pobles de la Font de la Figuera, Moixent, Vallada i Montesa, deuria ser planificada pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ja que és el competent en la planificació elèctrica, Llei 24/2013 de 26 de desembre, i amb el consens de les administracions afectades.

I tercer, no ens consta pronunciament públic fins ara de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat que han rebut separata del projecte i que ha d’emetre l’Autorització prèvia en un fragment de la línia AT 400kV.

La part del projecte que ara es troba en exposició pública es el PSFV Almansa1 de 100MWn ubicat en Almansa, província d’Albacete i tota la infraestructura d’evacuació d’energia generada en forma de dues subestacions elèctriques i dues LAT 400kV, una de més de 35km i l’altra de 270,9m, que el connectarien a REE al terme de Montesa i amb capacitat per evacuar els 541MWn del macro-projecte sencer amb els diferents parcs solars i línia AT 400kV, que afectarà a tota la Vall de Montesa i els pobles de la Font de la Figuera, Moixent, Vallada i Montesa.

Ens sorprèn i no entenem com proposen eixe traçat de la nova AT 400kV fins a la subestació de REE en Montesa, SET Montesa 400kV, de més de 35km i amb 500m de desnivell quan existeix una subestació també de REE, SET Campanario, a menys de 20km en la mateixa província d’Albacete, en el municipi veí de Bonete, i pràcticament sense desnivell i segur que amb molta menys inversió.

I encara ens sorprèn més en descobrir que a 1,5 km d’on està projectat el PSFV Almansa1 ja existeixen 2 parcs solars i una altra subestació elèctrica d’Iberdrola que es troba a només 4 km.

Per tant, denunciem davant el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme que en el projecte en exposició pública presentat en cap moment es nomena cap d’aquestes alternatives, ni l’existència de subestacions elèctriques molt més properes a les instal·lacions projectades.

Dona la sensació que s’intenta justificar la construcció de la nova línia AT 400kV en base a avantprojectes i futuribles que a més compten amb la incompatibilitat amb la normativa de la Generalitat Valenciana i municipal de viabilitat per l’afecció a BICs, pendents superiors al 25%, incompatibilitat urbanística, etc. És una infraestructura innecessària amb un elevadíssim cost i gran impacte econòmic, social i mediambiental. I sobretot ens preguntem, és possible que la planificació elèctrica provinga d’una empresa en lloc del propi Ministeri sense el coneixement d’aquest?

Exigim al ministeri la NO declaració d’utilitat pública del projecte que suposarà expropiacions i evitar les normatives de protecció autonòmiques i municipals.

Alhora ens preocupa quina és la intenció real de crear aquesta infraestructura. Cada vegada més veus de la comarca especulen amb que l’objectiu final és la creació (ideada per l’empresa o imposada) d’una nova línia AT 400kV per l’evacuació a la xarxa de REE de l’energia produïda pels nous macro-projectes anomenats d’energies renovables que proliferaran al seu voltant.

Tenim la sospita que si es fa la línia AT 400kV projectada i sol·licitada amb Declaració d’Utilitat Pública encara plouran molts més projectes i que per l’interès estratègic i les futures declaracions d’interès públic arrasaran els terrenys cultivats no inundables, identitat de la nostra comarca.

Línia Alta Tensió Catadau-Beneixama 400kV als termes de Montesa i l’Alcúdia de Crespins

Instem també a la Conselleria a un pronunciament contrari a la part del projecte que li correspon, ja que és necessària la seua Autorització administrativa prèvia en el tram de línia AT de 400kV i 270.9m, en el terme municipal de Montesa, que connecta el Seccionamet i la SET Montesa 400kV, en exposició pública i què és competència de la Generalitat Valenciana segons la Llei 24/2013 de 26 de desembre i el Decret 162/1990. En les seues mans està.

Ens preocupa molt el seu silenci i l’hi exigim un posicionament clar i públic, els objectius fixats en el decret 14/2020 de 7 d’agost no poden ser l’excusa per arrasar el territori.

Des de Montesa Territori Viu demanem una altra vegada la urgent necessitat de consensuar entre administracions públiques locals, autonòmiques i estatals una planificació que ordene les infraestructures necessàries pel canvi de model energètic a renovables respectant l’agricultura, el món rural i el paisatge de les comarques i apostant per l’autoconsum, les comunitats energètiques locals, cooperatives elèctriques, producció elèctrica de proximitat i integració de les instal·lacions en el paisatge i l’entorn.

Insistim, som una comarca carregada d’infraestructures amb totes les seues servituds (tren convencional, tren d’alta velocitat, autovies A35 i A7, gasoducte Albatece-Montesa-Dénia, transvasament Xuquer-Vinalopó) i també de línies Alta Tensió (línia AT Catadau-Beneixama 400kV, línia Alta Tensió Transvasament 132kV, Línia Alta tensió Catadau-Xixona 220kV i línia Alta Tensió Alcoi-Pressa de Tous 132kV), 3 d’elles ja saturen el centre de la comarca i no volem noves linines d’Alta Tensió que la travessen de llevant a ponent. El nostre paisatge ja està saturat de torres i cables.

LAT Transvasament 132kV, LAT Catadau-Beneixama 400kV, SET Montesa 400kV, al fons el Penyó de Vallada

Som una comarca agrícola amb molt de patrimoni històric, cultural i natural, veem perillar el nostre mode de vida i el nostre paisatge rural, volem que es dignifique el sector primari dinamitzador de la comarca i principal sustent de l’alimentació i del agroturisme. No volem que convertisquen la Costera en un mar de plaques solars i línies elèctriques d’evacuació d’Alta Tensió en un moment que dona la sensació que no hi ha cap planificació, que tot si val.

Hem encetat una campanya de recollida de signatures amb una al·legació que presentarem a la Subdelegació del Govern i la nostra oposició al projecte serà frontal.

WhatsApp Portal de Xàtiva