Modificació del calendari escolar del curs 2021-2022 a la localitat de Xàtiva

496

Pacte Costera-Canal

Solopizza Xàtiva

Mitjançant la Resolució del Director General de centres Docents i a petició del Consell Escolar Municipal de Xàtiva, s’ha autoritzat la modificació del calendari escolar del curs 2021-2022.

El dia 17 de març de 2022 passa a ser dia NO lectiu per a tots els nivells educatius.

En contraprestació, els estudiants dels centres educatius de Xàtiva guanyaran un dia de curs en l’exercici acadèmic 2021/22:

  • El dia 22 de juny de 2022 per a Educació Infantil i Educació Primària.
  • El dia 20 de juny de 2022 per a Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional, Programes Formatius de Qualificació Bàsica, i Formació de Persones Adultes.
  • El dia 17 de juny de 2022 per als ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i de Dansa i ensenyaments esportius de règim especial.
  • El dia 23 de juny de 2022 per a l’alumnat que curse Formació Professional Bàsica de segona oportunitat.
  • El dia 28 de juny de 2022 per als ensenyaments d’Idiomes.

WhatsApp Portal de Xàtiva