Mig centenar de candidats opten a la plaça d’arquitecte municipal

310

Solopizza Xàtiva

Centelys

La Junta de Govern Local ha aprovat també el llistat definitiu, amb 289 persones, de candidats a la borsa d’auxiliar administratiu i la data d’examen.

La Junta de Govern Local d’esta setmana ha aprovat el llistat definitiu d’admesos per a la cobertura de la plaça d’arquitecte municipal en qualitat d’interinatge. En total hi ha 46 candidats i candidates els quals hauran de  superar un concurs oposició. La data del primer examen serà el 2 de març de 2017.

Aquesta nova oferta d’ocupació pública es produeix per cobrir la vacant de la persona titular de la plaça, suspesa de treball i sou durant 3 anys, des del 15 de juny de 2016, per haver estat treballant simultàniament a l’Ajuntament i de manera privada sense poder fer-ho per no disposar del permís de compatibilitat d‘activitats. Hauria estat desenvolupant estes activitats privades entre 2010 i 2015. Actualment les tasques de l’arquitecte municipal les desenvolupa un tècnic contractat mitjançant el procediment d’invitació pública.

Borsa d’auxiliar administratiu i de professor de piano

A més d’este procediment, a la Junta de Govern Local, es van aprovar altres dos processos. D’una banda es va aprovar publicar el llistat definitiu i la data d’examen per a la borsa d’auxiliar administratiu. Hi ha 289 candidats i candidates i la primera prova tindrà lloc el 8 de febrer.  D’altra, es va donar llum verd a un nou procediment per contractar un professor de relleu de piano per al conservatori. Este procés ja s’havia posat en marxa però es va declarar desert en no reunir els requisits les candidates presentades. El termini per presentar sol·licitud a este lloc de treball començà el 20 de desembre i finalitza el dia 28.

Tota la informació sobre els processos d’ocupació pública es pot consultar al tauler d’anuncis de la pàgina web de l’Ajuntament www.xativa.es

WhatsApp Portal de Xàtiva