Mesures adicionals en la Comunitat Valenciana enfront del coronavirus

2513

Solopizza Xàtiva

Les mesures afecten a tota la Comunitat Valenciana

1. Mesures relatives a vetles i enterraments

 • Aforament de 1/3 amb un límit màxim de 25 persones en espais a l’aire lliure o de 15 persones en espais tancats.

2. Mesures relatives a celebracions no religioses

 • Aforament d’un 1/3 amb un màxim de 25 persones en espais a l’aire lliure o de 15
  persones en espais tancats.

3. Mesures relatives a esdeveniments i activitats multitudinàries

 • No s’autoritza cap mena d’esdeveniment o d’activitat multitudinària dels previstos en el document “Recomanacions per a esdeveniments i activitats multitudinàries en el context de nova normalitat per COVID-19 a Espanya”, i en el document “Informació necessària per a l’autorització de celebració d’esdeveniments i activitats multitudinàries a la Comunitat Valenciana” que es va dictar per a donar compliment a la resolució de 17 d’agost passat, ni aquells esdeveniments i activitats, que foren anàlogues o similars.

4. Mesures relatives a les activitats festeres i tradicionals

 • No es podrà superar el número màxim de 6 persones, excepte per a funcions pròpies de gestió i administració.
 • No s’obriran al públic en cap cas.

5. Mesures relatives a parcs infantils recreatius a l’aire lliure, castells inflables, tobogans i altres jocs infantils

 • Aforament màxim del 50%.

6. Mesures relatives a locals d’oci infantil en espais tancats

 • Les activitats grupals tindran un màxim de 6 participants.
 • S’haurà de garantir la neteja contínua i que no es produïsca intercanvi d’objectes
  entre les persones usuàries.

7. Mesures relatives a establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals que no formen part de centres i parcs comercials

 • Aforament de 50%.

8. Mesures relatives a mercats ambulants

 • Es podran instal·lar fins a un màxim del 50% dels llocs habitualment autoritzats o ampliar l’espai disponible perquè l’efecte siga equivalent.
 • L’espai haurà d’estar delimitat amb cintes o tanques havent de garantir els ajuntaments la neteja i desinfecció de la zona una vegada acabada l’activitat.

9. Mesures relatives a centres i parcs comercials

 • Aforament limitat al 50% tant dels locals com de les zones comunes. Aquestes només s’utilitzaran per al trànsit de clients.
 • Les zones recreatives romandran tancades.

10. Mesures relatives a establiments d’hostaleria i restauració

 • Se suspén l’activitat dels locals de discoteques, sales de ball, karaoke i bars de copes, així com els karaokes en locals d’hostaleria i restauració.

11. Mesures relatives al consum a l’interior de locals

 • No es podrà superar 1/3 de l’aforament.
 • El consum a les terrasses no podrà superar el 50%.
 • No es permet els serveis tipus self-service o bufet.
 • Tampoc es permet el consum col·lectiu o en grup de begudes al carrer o en espais públics alié als establiments d’hostaleria o similars.

12. Mesures relatives a hotels i allotjaments turístics

 • 1/3 del seu aforament.
 • En aquells que ofereixen habitacions i equipaments col·lectius, les persones pertanyents a diferents grups de convivència NO podran pernoctar ni utilitzar simultàniament els serveis col·lectius.

13. Mesures relatives a museus i sales d’exposicions, monuments i altres equipaments culturals

 • Seran accessibles al públic per a visita individual, de convivents o de grups de fins a sis persones sense que en cap cas se supere el 50% de l’aforament.

14. Mesures relatives a biblioteques i arxius

 • No es podrà superar l’aforament del 50%.

15. Mesures relatives a cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i espais similars, i recintes i establiments destinats a actes culturals i espectacles a l’aire lliure

 • Limitació del 50% de l’aforament.
 • A l’interior no es podrà menjar ni beure, els seients hauran de ser preasignats amb identificació de cada ocupant.
 • En qualsevol cas, el públic romandrà assegut.

16. Mesures preventives addicionals per als espectacles itinerants

 • No es permeten els espectacles itinerants en els quals públic i espectacle es mouen al mateix temps.

17. Mesures relatives a activitats de guia turístic

 • Els grups seran d’un màxim de 6 persones.

18. Mesures relatives a centres recreatius turístics, zoològics i aquaris

 • El límit d’aforament serà del 50% en instal·lacions tant tancades com a l’aire lliure.

19. Mesures relatives a congressos, trobades, reunions de negocis, conferències i esdeveniments

 • Es recomana la seua realització telemàtica.
 • Aquells que s’organitzen de manera presencial, es duran a terme sense superar en cap cas 50% de l’aforament en cadascun dels espais.
 • No es permet serveis d’hostaleria ni restauració.

20. Mesures relatives a locals i establiments en els quals es desenvolupen activitats de jocs i apostes

 • No es podrà superar 1/3 de l’aforament en cadascuna de les sales, taules o agrupacions de taules en grups que seran d’un màxim de 6 persones.

21. Mesures relatives a piscines recreatives

 • Límit de 1/3 de la seua capacitat d’aforament en piscines tancades, i del 50% en piscines a l’aire.
 • No es podrà fer ús de les dutxes ni de les fonts d’aigua.

22. Mesures relatives a acadèmies, autoescoles i centres d’ensenyament no reglat

 • Es recomana l’ensenyament telemàtic.
 • Podrà impartir-se de manera presencial guardant la distància de seguretat amb un 50% de l’aforament.
 • En els vehicles d’autoescola, la limitació és de 2 persones per fila de seients i amb ús de màscara.

23. Mesures relatives a centres residencials de majors i persones amb discapacitat

 • Regeix la Resolució de 17 d’agost de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s’estableix el pla d’actuació en les residències de persones majors dependents, els centres de dia, els habitatges tutelats i els CEAM/CIM.

24. Mesures relatives a l’activitat esportiva no professional ni federada

 • Es podrà practicar esport per parelles sense contacte físic.
 • Es podran realitzar activitats en grups fins a un màxim de 30 persones, en instal·lacions obertes, i fins a 20 persones, en instal·lacions tancades.
 • Sense contacte físic, mantenint la distància de seguretat i sense superar 1/3 de l’aforament màxim.
 • No es permetrà l’ús de vestuaris ni dutxes.

25. Mesures relatives a esdeveniments esportius

 • Les competicions i esdeveniments esportius es realitzaran sense públic.

26. Mesures relatives a l’ocupació de vehicles de transport terrestre

 • En vehicles de fins a 9 places es permet ocupar la totalitat de les places posteriors, així com les de la fila del conductor, quan s’hagen esgotats prèviament les posteriors.
 • En els vehicles d’una única fila de seients només podrà ser ocupada per dues persones.
 • En tots els casos serà obligatòria la màscara excepte que tots els ocupants siguen convivents.

27. Mesures relatives al consum de tabac i assimilats

 • No es podrà fumar en la via pública, terrasses, platges o altres espais a l’aire lliure quan no es puga respectar la distància de seguretat de 2 metres.

28. Mesures relatives a garbellats amb PCR en grups específics

 • En cas de brot epidèmic es realitzaran garbellats amb proves *PCR en aquelles poblacions de risc i potencialment exposades.

La present resolució DEIXA SENSE EFECTE:

 • La Resolució de 17 d’agost de 2020, prorrogada per última vegada el 19 d’octubre
 • La Resolució de 29 d’octubre de mesures addicionals en les activitats festeres tradicionals
 • La Resolució de 29 d’octubre de mesures addicionals que afectaven 31 municipis de la Comunitat Valenciana

La present resolució entrarà en vigor a les 00.00 hores del dissabte 7 de novembre i es prolongarà fins a les 23.59 del 9 de desembre

WhatsApp Portal de Xàtiva