Manual sanitari de desconfinament per a bars i restaurants

Els hostalers demanen participar en "l'acord valencià de reconstrucció" proposat per Ximo Puig

155

SOS Hostaleria ha elaborat un Manual Sanitari de Desconfinament per als bars i restaurants de la Comunitat Valenciana. Un Manual que, segons el líder dels hostalers valencians, Fidel Molina, té com a objectiu “oferir unes pautes sanitàries i d’higiene que servisquen com a guia als responsables dels bars i restaurants de la Comunitat en la reobertura dels seus locals, oferint la major garantia de seguretat sanitària als seus clients”.

SOS Hostaleria, que ha fet arribar al president de la Generalitat aquest Manual, creu necessari que les mesures sanitàries que la Generalitat Valenciana implemente per a garantir la salut en l’obertura de bars i restaurants s’adopten amb el concurs dels Ajuntaments, però també del sector. Així, Fidel Molina ha traslladat per carta al president de la Generalitat la voluntat dels hostalers de participar del “acord valencià de reconstrucció” proposat per Puig. “L’elaboració del Manual Sanitari de Desconfinament és un clar exemple de la nostra voluntat d’aportar, d’ajudar, de sumar perquè l’economia valenciana no es quede arrere”.

Entre les mesures recollides per aquest Manual Sanitari s’estableix la necessitat que la Generalitat garantisca que tots els treballadors de bars i restaurants puguen sotmetre’s a un test del Covid-19 i que tinguen accés a equips de protecció individual (EPI). A més, el Manual estableix com a obligatòria la senyalització informativa que advertisca als treballadors i clients dels nous hàbits de treball. Els hostalers també demanen que els treballadors hagen de superar un curs impartit per la Generalitat, curs que comportaria el lliurament d’un Segell de Qualitat “Espai Lliure de Covid-19”.

Per a SOS Hostaleria, “les terrasses hauran d’ampliar-se i redistribuir-se per a garantir la seguretat del client bé separant físicament les taules o col·locant elements de protecció entre elles. Desinfectar les taules i cadires abans de cada ús i després d’ell, col·locar gel desinfectant per als clients en cada taula i evitar la col·locació de tovalloners o altres elements que siguen focus de contaminació”, són algunes de les mesures recomanades per aquest Manual que la Generalitat Valenciana podria posar en funcionament en la primera fase de desescalada anunciada pel president del Govern d’Espanya.

WhatsApp Portal de Xàtiva