Solopizza Xàtiva

Centelys

PoolWork Xàtiva

L’Ajuntament de Xàtiva ha celebrat la darrera mesa de negociació conjunta de la qual s’ha extret un nou acord pel que fa a les millores socials per als treballadors i treballadores del consistori.

La reunió va tindre lloc el passat dimecres i en ella es van tractar tretze punts a l’ordre del dia. Van participar representats de CCOO, UGT, USO i SPPLB, els quals van aprovar per unanimitat tots els punts i propostes suscitades des de l’equip de govern, la Presidència de la Junta de Personal i la Presidència del Comitè d’Empresa.

Els sindicats dels treballadors es van mostrar satisfets amb la negociació d’assumptes d’important transcendència per als treballadors i treballadores com ara les millores pel que fa a la guarda i custòdia de menors, on s’ha augmentat l’assignació mensual per al personal treballador amb fills i filles menors en més d’un 10%; així com la partida destinada a les ajudes sanitàries per a 2023, la qual s’incrementa 2.000 euros al pressupost actual i que contempla per primera vegada alguns conceptes adreçats a millorar les cobertures en òptica i vacunes.

En altre ordre de coses, s’ha proposta la celebració del dia de Santa Rita per al divendres 19 de maig i s’han definit els dies de llicència retribuïda en concepte d’assumptes particulars addicionals quan els festius recauen en cap de setmana; així com també s’ha flexibilitat el còmput d’hores en formació de personal -fins ara triennal- i que podrà ampliar-se per raons justificades d’estudis de crèdits que excedisquen els 3 anys.

Altra de les qüestions acordades radica en una modificació puntual de les bases generals de les proves selectives per accedir a llocs de treball de la plantilla, per tal d’assegurar la cobertura de les places per ser més àgils en el cas en què l’aspirant renunciara o no acreditara els requisits exigits, per a així poder nombrar a les següents persones proposades a la llista.

«S’ha treballat en el calendari dels processos d’estabilització, així com en el desenvolupament de l’oferta pública de l’Ajuntament, i també hem avançat en la negociació de la carrera professional», ha indicat la regidora de Règim Interior Xelo Angulo, qui ha manifestat que « també s’ha traslladat la informació als representats dels treballadors del procés d’inclusió en la Generalitat del Conservatori Lluís Milan».

Tots els integrants de la Mesa han mostrat la seua satisfacció per la voluntat d’ambdues parts per seguir treballant per millorar les condicions laborals i de conciliació de les persones treballadores i les seues famílies, repercutint en una optimització del rendiment i de l’eficàcia per tal de poder prestar el millor servei als ciutadans i les ciutadanes de Xàtiva.

WhatsApp Portal de Xàtiva