L’IES Josep de Ribera publica els resultats de la seua enquesta d’opinió

1129

Seguint amb la seua política docent i d’utilitat pública i una vegada transcorregut un any de les eleccions locals, el Departament de Geografia i Història de l’IES Josep de Ribera ha realitzat aquest curs també una macro-enquesta. En aquesta ocasió centrada en qüestions de valoració i coneixement de les tasques de govern, dels líders locals i identificació de problemes, així com d’autoposicionament ideològic. Hem aprofitat per preguntar sobre qüestions candents de la política local.

És la nostra intenció donar-li continuïtat, al menys anual, a aquesta activitat i establir una mena d’ “Observatori d’Opinió Local”.


Qüestions Prèvies:

Tothom comprén que una enquesta d’opinió i una consulta (amb totes les garanties democràtiques) són fets diferents que poden oferir resultats, de vegades, molt dispars.

En una consulta sobre un tema del qual tenen opinió formada sols una part de la població, solen acudir únicament els més interessats en la qüestió tant al seu favor com en contra. Per contra, aquelles persones a les quals els és igual el tema no fan l’esforç d’acudir a la consulta. Això es maximitza o minimitza en funció de les facilitats que es tinguen per votar (mètode, punts de votació, propaganda oficial, etc.).

En una enquesta com la que hem fet, viària i anònima, l’enquestador aborda al ciutadà aleatòriament i aquest pot estar interessat o no pel tema pel qual se li pregunta. No obstant això, el no interessat sol emetre la seua opinió. Queda per a una valoració posterior considerar la qualitat de l’opinió de cada un d’aquestos dos sectors, els que tenen opinió formada sobre el tema (positiva o negativa) i els que no en tenen.

Cal afegir que, des del nostre punt de vista, la tasca dels dirigents polítics està en modificar o no la realitat seguint els seus propis criteris de com arribar a una societat més justa i millor. En aquest sentit, sondejos, enquestes i fins i tot algunes consultes són fonamentalment un mitjà i no una fi en sí mateixos per conéixer l’opinió pública.  No cal sacralitzar cap d’ells, però sí donar-li la importància que es mereixen.

 El Departament de Geografia i Història

IES Josep de Ribera


1. Nivell de coneixement de la composició de l’actual ajuntament

La primera qüestió que es va plantejar als entrevistats era si coneixien qui era l’alcalde i de quin partit formava part. Podríem concloure a la vista dels resultats que almenys 4 de cada 5 xativins coneix que l’alcalde és Roger Cerdà i que és del PSOE.

1 2

En tots els grups d’edat s’aprecia un ampli coneixement de la persona que exerceix l’alcaldia, més notori en el grup d’edat entre 35 i 49 anys (82,7%) i inferior en els majors de 50 anys (74,9%).

Tot seguit es preguntava als entrevistats si sabien quin tipus de govern existia a la ciutat i quins eren els partits que el conformaven, donant a triar entre 4 possible respostes: Un partit, una coalició de 2 partits, una coalició de 3 partits o un altre. El 69% dels entrevistats coneixien amb exactitud l’actual composició del govern de l’Ajuntament, formada per una coalició de 3 partits (PSOE-EU-Compromís).

3

4

2. Valoració de la gestió dels actuals portaveus polítics

Es va demanar als entrevistats que valoraren la gestió dels distints portaveus dels grups polítics que composen l’actual Ajuntament, tant dels que formen part de la coalició de govern com dels que se situen a l’oposició.

5

Una anàlisi més detallada de l’opinió dels entrevistats a partir del seu record de vot en les últimes eleccions municipals en dóna un resultat raonable. Evidentment cadascú valora de manera més positiva al seu representant en l’Ajuntament. És apreciable com els votants dels tres partits que formen la coalició de govern situen el seu portaveu en primer lloc i reparteixen de manera prou equitativa el segon lloc entre els altres dos partits. Un efecte semblant es pot apreciar entre els votants dels dos partits de l’oposició que situen en primer lloc al seu portaveu i en segon lloc al de l’altre partit de l’oposició, deixant el tercer lloc per al portaveu del PSOE, tot i que per baix del 5.

6

7

2. Nivell de coneixement de la resta de regidors

Per tal d’aprofundir en el nivell de coneixement de l’actual composició de l’Ajuntament, es va demanar als entrevistats que citaren almenys 3 regidors diferents dels portaveus. Alguns entrevistats van respondre amb 3 noms, altres amb dos, un o cap. Fent un recompte de tots els regidors que es van citar quedaria el següent gràfic on s’ordenen de més a menys citats. Podem concloure que són més citats aquells regidors que formen part de la coalició de govern i que ocupen les primeres posicions aquells que duen a terme la gestió dels afers que tenen una major presència als mitjans de comunicació.

8

2. Valoració de la gestió de l’Ajuntament

Pel que fa a la gestió realitzada per l’Ajuntament durant el primer any d’aquesta legislatura, es va plantejar als entrevistats un llistat de temes d’interés a valorar. Se’ls demanava que puntuaren de l’1 al 10 la gestió en uns temes concrets. Entenem que no es podia fer una valoració exhaustiva de totes les àrees de gestió. És per això que vam concretar uns temes molt concrets que al nostre parer han estat motiu d’interés per a la ciutadania i per als mitjans de comunicació durant l’últim any. Un total de 420 entrevistats van manifestar la seua opinió al respecte. La valoració global calculant la mitjana de tots els aspectes resultaria d’un 6,32 en un estret marge entre la més valorada, la Gestió Cultural (6,55) i la menys valorada, la Gestió Econòmica (6,12). En termes acadèmics es podria dir que la gestió de l’Ajuntament ha resultat aprovada per a la ciutadania amb un 6’32.

9

5. Temes concrets de consulta

És partidari de que l’Ajuntament de Xàtiva deixe d’organitzar corregudes de bous?

Un 53,1% del total de respostes que han manifestat la seua posició al respecte (416) han contestat que NO a aquesta pregunta. És a dir, una majoria escassa del enquestats prefereixen que l’Ajuntament s’implique en mantenir les corregudes de bous.

És evident com segons l’edat canvia l’opinió. Entre els 18 i els 34 anys són majoria els partidaris de la supressió (56,4%).

També per opció política en record de vot hi ha considerables diferències. Com es por observar al gràfic 2, els votants d’EU i COMPROMÍS, per aquest ordre, són partidaris de la supressió, mentre que en el PSPV estan equilibrades les dues posicions (quasi al 50%), i en CIUTADANS i sobre tot el PP és aclaparadora la majoria a favor de mantenir la situació actual.

10 11

Som conscients de que una cosa és que es mantinguen les corregudes de bous a la Fira, única manifestació taurina a la ciutat, i una altra que l’Ajuntament col·labore en mantenir la festa. Queda per al futur la qüestió de si la ciutadania acceptaria majoritàriament l’existència d’espectacles taurins sense cap ajuda organitzativa i subvencionadora de l’Administració.

És partidari de suprimir el títol de “Reina de la Fira”?

Les dades i gràfics són eloqüents. Una amplia majoria del total que han contestat (411) en un sentit o altre ho han fet en contra de suprimir el títol. Negativa que es manté en totes les franges d’edat i en totes les opcions polítiques. Si bé en el votants d’EU i COMPROMÍS el partidaris de la supressió del títol sobrepassa el 40%, mentre que en l’extrem contrari se situen el PP i CIUTADANS que en més d’un 85% NO són partidaris de la supressió.

13

Queda també per al futur preguntar a la ciutadania per la denominació d’un títol nou si descartem el de “Reina”.

 

 

 

 

És partidari de tancar els diumenges al trànsit el Reial de l’Albereda com està fent l’Ajuntament?

Els resultats són els següents d’un total de 417 persones que han manifestat la seua opinió:

ribera7

 

 

Les dades reflecteixen com és la postura clarament contrària al tancament dels votants del PP la que equilibra en certa manera la proporció. Postura que trenca la majoria a favor de la resta de partits.

14

6. Problemes de la Ciutat. Qüestions a millorar

S’ha proposat als ciutadans 7 qüestions a millorar de les quals n’havien d’elegir tres per ordre d’importància.

El resultat és el següent per al conjunt de la ciutat:

15

No apareix un problema concret massa per damunt dels altres 6, però cal destacar que la màxima preocupació siga la rehabilitació del nucli antic i la relativament poca necessitat de millorar l’activitat cultural i que hi haja menys soroll nocturn.

Quasi més interessant és la distribució dels problemes per districtes (coincidents amb els electorals), grups d’edat i sexe. En el quadre inferior estan ordenats de l’1 al 7 la importància que cada grup de ciutadans atorga a les mateixes qüestions.

Així la importància màxima (7) li la donen al districte 2, 3 i 5,  les persones de més de 50 anys i les dones. Per contra aquesta qüestió baixa fins al tercer “problema” en el districte 4 i en els homes i és el quart només en el més joves. Destacaríem per contra que el soroll nocturn arriba al  tercer problema en el districte 3.

A l’enquesta s’ha deixat una pregunta oberta respecte a aspectes concrets a millorar o a realitzar pel consistori. Després de descartar les respostes genèriques del tipus “baixar impostos” o “millorar el trànsit”, aquest seria un resum de les peticions dels ciutadans:

Activitats per als minusvàlids Llevar zona blava dissabte
Activitats per als joves dins de la ciutat Més actes en la plaça de bous
Ampliació de l’horari del Centre Cultural (CCX) Més il·luminació en el carrer Ángel Lacalle
Aprofitar millor el paratge de la Cova Negra Més il·luminació al Pol. Industrial (c/ Divendres)
Arreglar la plaça Sant Pere Millorar el gimnàs de la Ciutat de l’Esport
Biblioteca més àmplia Piscina coberta
Correus i Centre Salut a Bixquert Policia municipal a peu
Donar preferentment treball als de Xàtiva Potenciar ús bici
Donar preferència als col·legis públics Que a las 6,15h. l’Avinguda Passeig del Ferrocarril no es quede sense llum i siga il·luminada com altres carrers com ara Ximén de Tovia
Festivals de música en valencià Que la Ciutat de l’Esport siga gratuïta per als integrants de clubs esportius de Xàtiva
Ficar un lloc per a poder creuar en la rotonda del Mcdonald’s Que la policia siga més estricta amb les motos
Fumigar els arbres Que tiren endavant la Casa de les Dones i augmentar els recursos per al benestar social
Jardí de la Pau per a les persones Un local per a l’Escola de Danses

7. Posicionament ideològic

Respecte al posicionament ideològic, en una escala on l’1 és l’extrema esquerra i el 10 l’extrema dreta, aquest és el resultat dels ciutadans que han informat del seu record de vot en les últimes eleccions locals de maig de 2015. La mitjana de tots els ciutadans se situa una mica escorada al centre-esquerra (4,8).

17

 

FITXA TÉCNICA

Departament de Geografia i Història de l’IES Josep de Ribera

Alumnes de diürn de 1r Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials

Ildefonso Suárez Garrido

Ramir Moscardó Devesa

Jaume Boscà Conca

Jaume Iranzo Pons

WhatsApp Portal de Xàtiva