Solopizza Xàtiva

En el dia del xiquet o la xiqueta hospitalitzats la Unitat Pedagògica de l’Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva ha fet una gran pancarta per la seua commemoració i record d’aquest tipus de pacient hospitalari.

Aquesta Unitat s’encarrega de treballar els materials docents i mantindre el contacte amb el món de l’escola d’aquells pacients en edat escolar que per estar ingressats a l’hospital no poden tindre contacte presencial amb la seua escola.

En “l’escoleta de l’Hospital” es posen en marxa activitats lúdiques, manualitats i també s’intenta mantindre el programa formatiu dels xiquets i xiquetes mentre estan ingressades.

En este dia el departament de salut vol fer un homenatge a aquests menuts tan valents, a les seues famílies i als professionals sanitaris que els tracten, a més de totes aquelles persones i associacions que entretenen i fan més suportables els dies a l’hospital als xiquets i xiquetes hospitalitzades.

WhatsApp Portal de Xàtiva