Les proves de nivell permeten accedir a cursos de l’EOI de Xàtiva de manera ràpida i senzilla

95

Solopizza Xàtiva

Centelys

Prompte s’obrirà el termini d’admissió i matrícula a les escoles oficials d’idiomes, i ja s’estan fent tots els preparatius necessaris per poder acollir a l’alumnat tant oficial com al nouvingut.

Entre aquestes preparacions s’inclou l’organització de les proves de nivell, unes proves senzilles per a l’alumnat que els permet determinar en quin curs es poden matricular en una EOI en cas de tindre coneixements de llengua previs. Així doncs, les proves estan destinades a futur alumnat que vol cursar un nivell superior a l’1A2 (nivell d’iniciació), que ja té nocions de l’idioma, però que no té cap dels títols o acreditacions fixats per la Resolució del 18 de maig de la Conselleria d’Educació per la qual s’estableix el procés d’admissió i matrícula en les EOIs (annexos).

De vegades aquestes proves resulten un poc intimidatòries per al futur alumnat, ja que es pensen que es tracta d’un examen, però res més lluny de la realitat. La prova de nivell de l’Escola Oficial d’Idiomes de Xàtiva consisteix en una breu entrevista oral amb el professorat del departament corresponent, que determina quin és el nivell més adequat en què s’ha de matricular l’alumnat. Les preguntes van de més bàsiques a més complexes a mesura que la persona candidata demostra quins són els seus coneixements de llengua. En cap cas és una prova que es pot suspendre o aprovar, sinó que anivella l’alumnat perquè aquest es matricule en el curs més adient.

En finalitzar l’entrevista el professorat comunica a l’alumnat en quin curs es pot matricular. Els resultats de la prova de nivell es publiquen també al web de l’Escola Oficial d’Idiomes de Xàtiva, a fi que es puga consultar.

Inscripció a les proves de nivell

Les persones interessades en realitzar una prova de nivell (alemany, anglés, francés o valencià) poden inscriure’s fins el 23 de juny mitjançant un formulari habilitat en la pàgina web de l’EOI Xàtiva.

Les proves de nivell tindran lloc el 28 de juny en horari de vesprada, de manera que els candidats i les candidates, una vegada realitzada la prova i comunicat el seu nivell, estiguen a temps de sol·licitar l’admissió i formalitzar la matrícula en els terminis establerts per la Conselleria d’Educació.

Admissió i matrícula curs 2022/23

Tot l’alumnat que desitge cursar estudis a l’EOI durant el curs escolar 2022/23 ha de sol·licitar admissió mitjançant l’assistent telemàtic, proporcionat per la Conselleria d’Educació, des de les 12.00h del 20 de juny fins les 23.59h del 4 de juliol. Aquest és un pas imprescindible per a matricular-se, ja que ací és quan se selecciona escola, idioma, curs i grup.

Totes les persones que hagen realitzat l’admissió podran comprovar el 8 de juliol  en quin grup han estat admeses. Finalment, aquestes persones, una vegada admeses, hauran de formalitzar la matrícula de l’11 al 29 de juliol (presencialment), o de l’11 al 26 de juliol (telemàticament). La formalització es realitza entregant la documentació pertinent a la secretaria de l’escola oficial d’idiomes, i el procés no finalitza fins que l’alumnat no rep el seu resguard de matrícula.

Qualsevol persona interessada que tinga dubtes sobre el procés es pot posar en contacte amb la secretaria del centre.

WhatsApp Portal de Xàtiva