EOI Xàtiva

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

La Comissió de Peticions de Les Corts Valencianes ha aprovat la proposició no de llei presentada pel grup parlamentari Compromís, en col·laboració amb Compromís per Xàtiva, amb què s’insta a l’Ajuntament de Xàtiva a elaborar un Pla Municipal de Renovació Integral de les Infraestructures del Cicle Urbà de l’Aigua.

Esta iniciativa parlamentària, que ha eixit endavant amb el vot en contra del PSPV i a favor de la resta de grups, reclama que en este Pla s’incloga l’anàlisi detallada de l’estat de la xarxa de distribució i clavegueram, la identificació dels punts prioritaris d’intervenció i millora, i la planificació plurianual d’actuacions i inversions.

Així el parlament valencià dona suport a l’impuls d’una sèrie de mesures per a què d’una vegada per totes es solucionen els greus problemes de la xarxa de distribució d’aigua potable i clavegueram que sofreixen a diari les veïns i veïnes de la capital de La Costera.
El veïnat del nucli antic de Xàtiva pateix des de fa dècades les conseqüències del mal funcionament d’esta xarxa amb rebentades i fuites en les canonades de distribució d’aigua potable i clavegueram que generen filtracions d’aigua i humitats en els habitatges quasi a diari, així com la inundació dels soterranis. També presenta una situació greu d’abandonament el Dipòsit municipal de Sant Josep, un element del cicle urbà de l’aigua de la ciutat que hauria d’haver-se renovat fa anys i que pateix un manteniment molt deficient.
«Celebrem al suport de Les Corts a una iniciativa que busca solucions a aquests problemes que afecten greument la integritat de les edificacions i la seguretat i salut de les persones que hi viuen, al temps que suposen un important problema de salut pública i seguretat ciutadana», han indicat el diputat Jesús Pla i el portaveu de Compromís per Xàtiva, Josep Maria Sebastià.

«Es tracta d’una actuació que hauria de ser urgent ja que les infraestructures de la xarxa de distribució d’aigua potable no han estat renovades i estan constituïdes per canonades de fibrociment i plom, materials que deixaren d’utilitzar-se en els anys huitanta per les seues conseqüències negatives sobre la salut de les persones i que estan prohibits».
Així mateix, la manca d’un adequat manteniment i, sobretot, de les inversions necessàries per a la renovació de les infraestructures del cicle urbà de l’aigua xativí no sols afecta de manera directa als habitatges, la salut pública i la seguretat de les persones, sinó que genera diàriament la pèrdua de milions de litres d’aigua potable així com la contaminació del sòl i les aigües subterrànies per les filtracions de les aigües residuals. D’acord amb les dades subministrades pel propi ajuntament a la Sindicatura de Comptes, en el marc de l’auditoria operativa d’aquests serveis públics, en 2017 quasi el 80% de l’aigua potable subministrada de Bellús a Xàtiva no arriba al seu destí, és a dir, es perd. Una situació que no pot continuar produint-se en un context de canvi climàtic que disminuirà els cabals d’aigua a l’abast per al consum urbà.

Compromís espera que ara que el parlament valencià s’ha fet ressò d’esta problemàtica l’Ajuntament de Xàtiva elabore el Pla Integral que ha de revertir esta greu situació, en el qual s’incloga continuar amb la millora del Dipòsit de Sant Josep i de les xarxes de distribució d’aigua potable i de clavegueram separatiu del Nucli Antic de la ciutat de Xàtiva.
A més a més, segons la iniciativa aprovada en Les Corts aquest Pla hauria de contemplar: els estudis i projectes per a renovar, i en el seu cas crear, les infraestructures i actuacions necessàries per al correcte drenatge de les aigües en les zones de la ciutat afectades per nivells freàtics elevats, prioritàriament el nucli antic, i incorporar les possibilitats de reutilització d’eixa aigua per a usos privats i públics (neteja viària, rec de jardins, etc.).
Per a Compromís el finançament d’aquest Pla hauria de comptar tant amb fons propis de l’Ajuntament com de la Unió Europea, l’Estat espanyol, la Generalitat Valenciana i la Diputació de València.

Finalment la coalició ressalta la proposa de crear grups de treball amb el veïnat per reforçar la cogovernança i fer un seguiment actiu de l’execució d’este pla així com realitzar accions per incrementar la consciència social sobre la importància del cicle urbà de l’aigua per a la salut de les persones i els ecosistemes, juntament amb les pràctiques de prevenció de la contaminació i d’estalvi i eficiència en l’ús de l’aigua.

WhatsApp Portal de Xàtiva