Diseño, programación y mantenimiento web en Xàtiva

Es tracta d’unes ajudes per a la mobilitat dels estudiants que resideixen a Xàtiva durant el curs escolar que cursen els seus estudis fora de la ciutat i hagen d’usar el transport per assistir-hi. La convocatòria va aparèixer publicada el passat dimecres 1 de març i es troba recollida al tauler d’anuncis de la web municipal http://xativa.sedelectronica.es/board/

La regidora d’Educació, Amor Amorós, anima “a totes les estudiants a tramitar la sol·licitud. Hem establert criteris socials i econòmics per a ajudar a les persones que més dificultats tenen. La idea és arribar al màxim possible d’alumnes”. Amorós ha explicat que la quantitat de 50.000 euros destinada per a aquestes ajudes es distribuirà entre les sol·licituds acceptades. La regidora ha avançat que s’estudiarà la possible ampliació de la dotació econòmica destinada a les ajudes al transport universitari en funció dels resultats d’aquesta primera convocatòria.

Aquestes ajudes poden ser demanades per tots els estudiants universitaris, de grau superior, pels estudiants de formació professional de grau superior i de música i dansa de grau superior matriculats en el curs 2016-2017 i empadronats a Xàtiva.
Les sol·licituds han de tramitar-se per registre d’entrada de l’Ajuntament de Xàtiva. El formulari també es pot descarregar des de la web municipal o bé recollir-se en el departament d’Educació de l’Ajuntament.

WhatsApp Portal de Xàtiva