Les associacions juvenils de Xàtiva ja poden sol·licitar les subvencions per a l’exercici 2020

L’Ajuntament de Xàtiva invertirà 6.000 euros en aquestes ajudes, que es poden sol·licitar des de hui i fins el proper 30 d’agost

197

Solopizza Xàtiva

Centelys

PoolWork Xàtiva

El Butlletí Oficial de la Província de València va publicar ahir l’acord de la Junta de Govern Local respecte a les bases per les quals es regula la convocatòria de subvencions destinades a associacions juvenils per a l’exercici 2020.

La convocatòria compta amb 6.000 euros de consignació pressupostària i respon a la concessió d’ajudes a associacions juvenils de la ciutat que realitzen activitats per fomentar l’oci educatiu en el temps lliure, cursos de formació de monitors i animadors, activitats d’estiu, programes d’informació a la joventut en relació amb hàbits i conductes saludables i formes de vida sostenible; així com afavorir activitats culturals, artístiques, musicals, teatrals o de dansa.

A més a més, les subvencions tindran per objecte potenciar els serveis d’interès per a la col·lectivitat donant suport a les entitats que treballen en l’àmbit juvenil, promocionar l’associacionisme com a dinamitzador de l’activitat juvenil, propiciar la creació de noves formes de participació i d’incidència social en l’àmbit juvenil, participar en les activitats programades per l’àrea de Joventut de l’Ajuntament i pel Consell de la Joventut de Xàtiva, i promocionar l’adaptació de les activitats d’oci educatiu a situacions d’emergència sanitària i local junt a aquelles desenvolupades durant l’estat d’alarma.

Podran sol·licitar aquesta subvenció les associacions juvenils de Xàtiva que no realitzen activitats amb finalitats lucratives -o que invertisquen els beneficis en aquelles que en són pròpies, en cas d’obtenir-los-, que tinguen un àmbit d’actuació dins del municipi o bé fora en cas de suposar una projecció exterior de la ciutat, que realitzen activitats obertes al públic en general, i que acompanyen els documents que es relacionen en els bases de la convocatòria.

Les bases reguladores de la concessió d’aquestes subvencions en matèria de joventut estan publicades en la web municipal (www.xativa.es), i el termini de presentació de sol·licituds comença hui divendres 31 de juliol, estenent-se fins el proper 30 d’agost.

WhatsApp Portal de Xàtiva