L’equip de govern afirma que Xàtiva Unida “desinforma a la ciutadania” en l’assumpte dels salaris dels programes per a joves

143

Solopizza Xàtiva

Centelys

PoolWork Xàtiva

El regidor de Xàtiva Unida Héctor Cuenca va demanar l’equiparació salarial de les persones contractades pel programa Empuju amb el funcionariat municipal i l’augment de les retribucions i de la duració de les beques del programa “Experiència”.

Des de l’equip de govern s’ha contestat a aquesta petició: «l’Ajuntament va equiparar el salari dels EMPUJU als dels treballadors municipals, de manera que els EMPUJU cobren en funció de la seua categoria laboral i segons les remuneracions que figuren en la RPT de l’Ajuntament«.

A més, es recorda «que el programa EMPUJU és un programa finançat per Labora i té els seus propis crèdits consignats pel que no es pot destinar recursos d’altres capítols al pagament de salaris«. Si s’informa en cas contrari s’incorre en un error que genera, han afirmat “desinformació entre la ciutadania”.

En referència a l’acceleradora de start-ups, que Cuenca va afirmar que no s’anava a posar en marxa, s’ha contestat que no és que s’haja renunciat a posar-la en marxa, sinó que encara no s’ha acabat de perfilar les bases i el desplegament del programa.

WhatsApp Portal de Xàtiva