Pacte Costera-Canal

Solopizza Xàtiva

L’Escola Oficial d’Idiomes de Xàtiva participa aquest divendres 4 de març dins de l’activitat formativa iMout-te, organitzada per la Subdirecció General de Formació del Professorat.

Aquesta activitat té com a principal objectiu fomentar la formació per al desenvolupament professional docent i la millora de les competències professionals dels centres que participen, tot afavorint la innovació educativa a partir de l’aprenentatge entre iguals entre els docents de la Comunitat Valenciana.

En aquest sentit, l’Escola Oficial d’Idiomes de Xàtiva actua com a centre amfitrió iMoute perquè els centres observadors que així ho han sol·licitat–l’EOI d’Alcoi, l’EOI de Benicalap, l’EOI de Gandia i l’EOI de Paterna- puguen observar de manera directa les nostres pràctiques metodològiques.

Sota el títol de “L’observació de la pràctica docent de l’anglés a l’EOI de Xàtiva”, es pretenen compartir bones pràctiques docents i crear un fòrum que convide a la reflexió i a l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques. Així, alguns dels aspectes que es tractaran serà l’ús de la plataforma Teams com a eina col·laborativa en la gestió de centre, la integració de totes les activitats de llengua en una sessió comunicativa, gamificació, treball col·laboratiu, flipped classroom i ús de les TIC a l’aula, o l’aprenentatge mitjançant un article club. Aquesta posada en comú, a banda de potenciar accions metodològiques innovadores, contribuirà sense dubte a l’establiment de vies de comunicació que afavorisquen el desenvolupament de xarxes de col·laboració entre les escoles oficials d’idiomes que hi participen.

WhatsApp Portal de Xàtiva