L’Alcúdia de Crespins incrementa un 3,8% el pressupost respecte a l’exercici anterior

28

El govern de l’Alcúdia de Crespins va aprovar en la sessió ordinària del ple municipal del passat dijous 29 de novembre el pressupost per a l’exercici 2019. Els comptes, que van contar amb els vots a favor del PSPV i Compromís i amb l’asbtenció del Partit Popular, s’aproven per tercer any consecutiu abans de la finalització de l’exercici anterior i mostren un equilibri entre ingressos i despeses.

Quant als ingressos, destaquen com partides que augmenten l’actualització de l’impost de béns immobles, la incorporació de les subvencions de l’àrea de benestar social i els fons autonòmic i provincial de cooperació municipal disminuint, per altra banda, la quantitat en la participació municipal en els tributs de l’Estat.

Respecte a les despeses, augmenta el Capítol 1, destinat a personal, a causa de les nombroses subvencions obtingudes per a la contractació de treballadors/es ascendint fins a 1.851.678 euros. Pel que fa al capítol de despeses i béns i serveis, Capítol 2, es produeix un ajust encara que es manté tota la despesa social destinada als departaments de Serveis Socials, Educació, Cultura, Esports, Joventut i Oci.

El capítol de despeses i passius financers es redueix notablement després de l’última amortització realitzada amb part del superàvit de l’exercici 2017, suposant açò que, en 2019, el deute bancari quedarà per davall d’un milió d’euros. Per altra banda, les transferències corrents que es compromet el consistori municipal a realitzar en el pressupost aprovat, ascendeixen a 156.967 euros, atenent a totes les subvencions a l’entramat social del poble iniciades en aquesta legislatura. Per altra part també s’atén l’obligació d’atendre els pagaments derivats per part de la Comunitat d’Usuaris d’Abocaments – Partida de Sagres que enguany superarà els 140.000 euros.

Finalment, l’apartat d’inversions per al curs vinent puja fins als 478.926 euros dels quals un 90%, es a dir, 432.826 euros van destinats al pagament anual de la sentència condemnatòria per l’expropiació de dues parcel·les en el Riu Nou. La resta d’inversions són per actuacions menors per al manteniment dels serveis públics.

El vicealcalde i regidor d’Hisenda en l’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins, Roberto Granero, ha destacat que es tracta d’un pressupost “que continua potenciant les polítiques socials i d’ocupació en el nostre poble, complint amb tots els compromisos adquirits com són especialment la sentència condemnatòria així com de noves obligacions com el pagament dels cànons d’abocaments heretats de legislatures passades”. “Un pressupost equilibrat on es prioritzen les persones, sobretot les més necessitades, garantint l’agenda social de l’actual govern i ampliant els serveis oferits per l’Ajuntament” ha puntualitzat Granero.

Clinica Fertilidad Xàtiva