L’Alcúdia de Crespins aprovarà per primera vegada els pressupostos de l’any pròxim abans de que comence

288

Solopizza Xàtiva

Per primera vegada en la història de la democràcia, els pressupostos municipals de l’any que ve s’aprovaren enguany abans de que comence 2017. Ja s’ha presentat l’avantprojecte dels pressupostos més socials i l’aprovació es farà en el ple del dia 29 de desembre. Es complix així amb la promesa electoral d’aprovar els pressupostos abans de que comence l’any en qüestió, no té sentit començar l’any amb els pressupostos prorrogats, tònica constant en els anteriors governs del PP. Destaca el fort creixement de la inversió impulsant els principals projectes de la legislatura. Un esforç que es veurà reflectit en la millora dels Servicis Municipals, Servicis Socials, la creació d’ocupació i la cultura.

L’ Alcúdia de Crespins 16 de desembre de 2016. El Vicealcalde i Regidor d’hisenda, Pepe Garrigós, ha presentat l’avantprojecte de Pressupost Municipal per a 2017. La coalició Compromis-PSOE que governa l’Alcúdia de Crespins portarà a terme un important bloc d’obra pública en gestió directa creant així ocupació local que es traduirà en riquesa per al poble. Parcs, jardins, accessibilitat i la posada en marxa de projectes històrics com el pas d’Adif seran els temes sobre els quals pivoten els pressupostos municipals.

“L’any que ve serà decisiu en matèria de transformació i modernització de L’Alcudia de Crespins per l’important nombre de projectes que inicien el seu camí. Serà també un any clau pel que fa a un altre dels nostres reptes de govern, el de la millora de la qualitat de vida, perquè gran part de les actuacions previstes tenen este objetiu”; assenyala Pepe Garridos, vicealcalde i regidor d’Hisenda, que a més aporta dades que confirmen esta tendència: “El creixement global del Pressupost aconseguix el 1,28% al passar la seua quantia de 3.151.563,62 milions d’euros de 2016 a 3.207.090,03 milions en 2017”.

L’increment de la quantia pressupostària es concentra especialment en els departaments de Medi Ambient, Espais Públics, Polítiques Socials, Polítiques Actives d’Ocupació i Cultura. Per exemple dins de les polítiques socials, destinades a la gent més desfavorida, s’assignen quasi 10.000euros més que en els pressupostos del 2016. O l’apartat de cultura que creix en 10.500euros el que permetrà convenis amb orquestres locals, o l’augment de 10.000euros al Medi Ambient i Agricultura, partides també molt importants en l’economia local.

Dins d’estes polítiques socials, que es defenen des del consistori, destaquen les ajudes en emergència social, el manteniment la quantia contra la pobresa energètica o la creació d’ocupació amb 5.000 euros més.

“És un pressupost amb una càrrega social molt important, dissenyat per a fer front a les necessitats presents i preparat per al futur. És el pressupost clarament de convivència i de la cohesió social en què es reflectix l’aposta del Govern Municipal per les persones, i en especial per les més desfavorides. Uns comptes realista encaminades cap eixe projecte de canvi que la ciutadania va decidir per a esta legislatura”, hi ha assenyalat el Regidor d’Hisenda.

Tema a part és el repte estratègic de l’equip de govern, l’aposta constant per l’ocupació i el desenrotllament econòmic, que es traduïx d’una banda e la millora econòmica dels plans d’ocupació amb una quantia de 75.000euros en col·laboració amb la Diputació i el Servef, i per una altra en a generació de llocs de treball derivats de l’increment en obra pública amb altres 75.000euros.

Finalment es vol destacar des de la regidoria d’Hisenda l’esforç tità que es realitza des que la coalició està en el consistori; la reducció de l’endeutament. S’han renegociat a la baixa els tipus d’interés de les obligacions adquirides de forma unilateral i abusiva per l’anterior govern, que sobre van endeutar al poble. “La falta de rigor pressupostari del PP de l’Alcudia de Crespins ens ha fet pagar més pel valor dels diners, ara hem renegociat i en les arques municipals es nota” reconeix el regidor.

Així i tot, l’equip de govern municipal ha fet entrega de l’avantprojecte dels pressupostos municipals per a l’any 2017 al grup municipal de PP de l’Alcúdia de Crespins, amb l’objectiu d’arribar a un acord en benefici de tot el poble.

WhatsApp Portal de Xàtiva