EOI Xàtiva

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

La Mesa General de Negociació va aprovar, en la reunió celebrada el divendres 26, una oferta d’ocupació pública de huit places: sis per a la brigada d’obres i altres dues per al cos de la Policia Local. La nova oferta d’ocupació pública, segons el govern local, s’até a «les possibilitats que va permetre la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, amb l’objectiu de consolidar i estabilitzar l’ocupació a l’ajuntament», sent així inclosos «llocs que han de reunir una sèrie de requisits, com tindre un caràcter estructural, disposar de dotació pressupostària i haver sigut exercits temporal o interinament de forma ininterrompuda almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2017».

Després de l’aprovació d’aquesta oferta, en un termini màxim de tres anys es produirà la corresponent convocatòria en els termes i condicions que es determinen i d’acord amb la normativa vigent, atès que l’ajuntament defensa que «com en ocasions anteriors», ha «esgotat totes les possibilitats legals existents» per a la cobertura del màxim nombre possible de places vacants. Cal esmentar que les dues places oferides per a la Policia Local es convocaran abans del 31 de desembre de 2019.

Altres temes tractats en la taula de negociació han sigut la modificació d’algunes funcions de la RPT, com millores salarials de la Policia Local i la creació d’una borsa de treball d’arquitecte tècnic per al departament d’Urbanisme.

El regidor de Personal a l’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins, Pepe Garrigós, ha defensat que es tracta de «la major oferta extraordinària d’ús dels últims anys», atès que el pressupost municipal de 2018, l’últim aprovat pel consistori, reconeixia un total de deu places vacants en la plantilla de l’ajuntament.

WhatsApp Portal de Xàtiva