Solopizza Xàtiva

La Junta de Govern Local ha aprovat l’acord en virtut del qual l’Ajuntament de Xàtiva resol el contracte de concessió administrativa d’ús privatiu de l’Hotel Murta a favor de la mercantil Viajes Levante Tour S.A. Les causes de resolució del contracte són l’impagament del canon per part de Viajes Levante, qui acumula un deute de 83.261,37 euros, i el tancament continuat de les instal·lacions de l’hotel per espai de tres mesos consecutius, termini que es va complir el passat 30 de setembre. A partir d’ara, l’Ajuntament recupera la possessió de l’immoble i explora alternatives per a que l’hotel torne a prestar servei.

Viajes Levante va obtenir la concessió per a l’explotació de l’Hotel Murta el 4 de setembre de 2013. En el plec de clàusules administratives de la concessió es fixava un termini d’explotació de 10 anys, amb un canon anual de 24.000 euros, més una garantia de 22.000 euros que l’empresa havia de dipositar per a respondre del compliment del contracte. Ja en 2015, l’empresa deixava un impagament de 10.901,37 euros respecte de l’obligació del canon. De 2016 a 2018, Viajes Levante no va abonar ni un sol euro en concepte de canon anual, el que explica l’elevada quantitat del deute acumulat per la mercantil. Ara, la junta de govern, de conformitat amb la Llei de Contractes del Sector Públic, ha acordat la confiscació dels 22.000 euros de la garantia.

D’altra banda, el 30 de juny de 2018, el servei d’inspecció d’activitats de l’Ajuntament informava del tancament de l’hotel. A partir d’eixe moment, responsables municipals iniciaren una sèrie de contactes amb els concessionaris amb la intenció de buscar alternatives per al restabliment del servei i el cobrament del deute per l’impagament del canon. Atès que les gestions no varen donar el fruit esperat, el 17 d’agost l’alcalde Roger Cerdà va ordenar el tancament de l’expedient de diligències prèvies i que es determinara el procediment per a la resolució del contracte, expedient que es va iniciar el passat 3 de setembre. L’empresa adjudicatària no ha presentat cap tipus d’al·legacions dins del termini previst a l’efecte.

Ignacio ReigEl regidor de Patrimoni Municipal, Ignacio Reig ha declarat que “recuperem la gestió de l’Hotel Murta, després de diversos mesos tancat i anys d’impagament de la concessió. Finalment, l’Ajuntament de Xàtiva recupera la plena possessió d’aquest bé. Ara, caldrà fer una nova concessió i buscar una empresa que l’explote adequadament”.

WhatsApp Portal de Xàtiva