Solopizza Xàtiva

Centelys

PoolWork Xàtiva

El departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Xàtiva ha fet públiques les bases d’algunes convocatòries d’ajudes i subvencions com ara les destinades al foment de projectes que realitzen les associacions i entitats socials de Xàtiva per a l’any 2022.

La intenció d’aquestes ajudes és finançar projectes que impulsen i recolzen les actuacions dirigides a la promoció personal i social, realitzades des de l’1 de gener de 2022 fins l’1 d’octubre de 2022, per part de les associacions o entitats socials que complementen les actuacions municipals en atenció de les necessitats socials bàsiques i d’intervenció, destinades a atendre la problemàtica social, la marginació i qualsevol classe de discriminació, contribuint a la millora de les condicions de vida d’aquests col·lectius, i prevenint la dependència, fomentant l’autonomia, rehabilitació psicosocial i integració en la societat.

Les ajudes van destinades a projectes de sis àmbits diferenciats: persones immigrants, refugiades o asilades; persones amb diversitat funcional; persones amb malalties cròniques i/o de llarga durada; persones majors; dona i altres grups en situació de vulnerabilitat social. Sols es podrà triar participar en un àmbit i s’haurà de detallar, el 100% del pressupost del projecte o activitat realitzada des de l’1 de gener de 2022 fins l’1 d’octubre de 2022.

Es podran presentar entitats d’interès social pertanyents al Consell d’Acció i Polítiques Socials (CAPS), sense ànim de lucre i amb implantació municipal, i les sol·licituds hauran de presentar-se a la seu electrònica de l’Ajuntament durant els 20 dies hàbils posteriors a la publicació de l’anunci de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

WhatsApp Portal de Xàtiva