Solopizza Xàtiva

Academia MARBE

PoolWork

L’Ajuntament de Xàtiva porta al plenari d’aquest mes de gener l’aprovació del III Pla Municipal de Drogodependències, comprés entre 2021 i 2024 i depenent de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA).

L’Ajuntament va posar en marxa fa més de quatre anys aquest servei degut a que el consum i l’abús de les drogues representa un dels majors problemes socials i de salut pública, també a Xàtiva. En aquest temps s’han dissenyat i executat diferents programes destinats a les conductes addictives, amb accions més centrades en la drogodependència però sense deixar de banda altres addiccions com les tecnològiques que dia a dia augmenten en els diferents sectors poblacionals i que tindran cabuda en aquest nou Pla de treball.

El Pla comença amb un anàlisi del marc normatiu i teòric, per a passar després a contextualitzar i explicar les substàncies més consumides pels i les joves com ara l’alcohol, el tabac i el cànnabis, i centrant-se especialment en Xàtiva a través de l’enquesta realitzada el passat any 2018 entre la població jove.

Pel que fa als objectius futurs, aquest III Pla de Drogodependències s’adapta a la situació generada arran de la pandèmia, ja que la major part de les activitats desenvolupades són grupals i de contacte directe amb joves, famílies, docents i altres professionals.

Pel que fa a l’àmbit comunitari, els objectius plantejats són realitzar un mapa d’actius de salut i recursos d’oci saludable i fer difusió entre la joventut, realitzar campanyes de sensibilització i reducció de riscos associats al consum de drogues i col·laborar amb les diferents àrees municipals, en especial amb joventut i esports.

Respecte a l’àmbit educatiu, es desenvoluparà anualment des de la UPCCA un programari escolar de prevenció que es presentarà als centres educatius així com també s’implementarà un programa de formació a docents o agents socials i es facilitaran materials rellevants per al treball de prevenció en tutoria.

Per últim, en l’àmbit familiar, alguns dels objectius que es busquen són desenvolupar un programa o activitat preventiva en línia o presencial adaptada a les mesures sanitàries dirigit a les famílies; atendre les demandes i derivacions que arriben al servei d’atenció i coordinar-se amb els diferents agents socials i de salut.

Cal recordar que la UPCCA de Xàtiva compta amb dos psicòlegs prestant servei municipal, els quals realitzen tasques d’informació, orientació i assessorament a la ciutadania en matèria de drogodependència, conductes addictives i problemes relacionats; a més de promoure hàbits de vida saludable, desenvolupar programes educatius i preventius i fomentar la implicació i participació de la ciutadania i organitzacions socials en els programes de prevenció de caràcter municipal.

El passat any 2020 el servei va rebre una subvenció de 25.357 euros per a despeses de personal tècnic i manteniment. La resta del pressupost se sufraga amb recursos propis del departament de Sanitat de l’Ajuntament de Xàtiva.

«Aquest Pla de Drogodependències i Conductes Addictives és necessari atès que el consum de drogues cada vegada s’inicia en edats més primerenques, a més de l’aparició de noves conductes addictives com ara l’ús de les noves tecnologies, la visualització de pornografia o el joc online», ha explicat el regidor de Sanitat José Vicente Benavent, qui ha incidit en que «és important un augment de la pedagogia dirigit als alumnes, professors i pares. La idea és anar incrementant el nombre de prestacions de cara a poder saber quina és la causalitat de l’ús i l’abús de les drogues i les conductes addictives per a veure totes les tasques que poden dur-se a terme per evitar l’increment d’aquestes patologies socials i psicològiques».

WhatsApp Portal de Xàtiva