EOI Xàtiva

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

L’Ajuntament de Xàtiva ha procedit a dur a terme, amb recursos propis i mitjançant diferents departaments municipals, diferents actuacions al carrer Menor Cuesta davant les demandades dels veïns i veïnes de la zona.

D’una banda s’ha renovat el paviment de gran part del carrer, en el seu tram més estret, el qual es trobava deteriorat; i també s’ha aprofitat aquesta actuació per realitzar algunes millores com ara la renovació de les canalitzacions existents tant de sanejament com de l’aigua potable per altres materials més actuals, al tractar-se d’una zona de difícil accés on no pot arribar la maquinària pesada.

A més a més, també s’han canviat les escomeses d’aigua i s’han col·locat quatre arquetes per tal de previndre obstruccions al clavegueram, a més de condicionar la zona per tal d’evitar possibles inundacions al carrer o a les cases en èpoques de fortes pluges.

«Els veïns i veïnes d’aquest carrer ens van manifestar les seues demandes i hem procedit a dur a terme aquest canvi de paviment i altres accions per millorar l’entorn urbà», ha explicat el regidor de Serveis Públics Pedro Aldavero, qui ha assegurat que «per a un futur està previst actuar en la part del carrer restant, amb l’elaboració d’un projecte amb el qual es duran a terme també millores en les rampes i les baranes».

WhatsApp Portal de Xàtiva