L’Ajuntament millora la durada mitjana dels processos de baixa dels seus treballadors des del 2019

Angulo: “l'esforç d'aquest govern per implantar mesures de prevenció i protecció de la salut dels treballadors ajuda a millorar les condicions de treball i la qualitat de vida”

71

Solopizza Xàtiva

Centelys

L’Ajuntament de Xàtiva aconsegueix que la durada mitjana dels processos de baixa de la seua plantilla descendisca de 61,9 dies des de l’inici de la legislatura a 28 dies al tancament de l’exercici 2022. Les causes del absentisme per accident de treball han estat totes lleus. Pel que fa a les malalties per contingència comuna, les més incidents han estat causades per patologies respiratòries, trastorns musculoesquelètics, causes digestives i mentals. Aquestes dades han estat traslladades per Unión de Mutuas a la reunió trimestral que es realitza amb l’Ajuntament i que permet gestionar la salut i la seguretat de l’equip humà de l’Ajuntament de Xàtiva.

Aquesta important reducció de la durada dels processos de baixa és deguda a la implicació de l’Ajuntament de Xàtiva per difondre entre els seus treballadors consells de seguretat i salut, una política que té com a objectiu el compromís amb la salut dels treballadors. A la jornada de presentació de la campanya de seguretat i salut que va organitzar l’Ajuntament, la regidora de Règim Interior i Personal, Xelo Angulo, va assegurar que “la salut emocional i física redunda en la qualitat a l’hora de desenvolupar la tasca a les parades de treball” i aposta per continuar treballant la seguretat i la salut de tots els treballadors de l’Ajuntament.

Pel que fa al sector, l’absentisme percentual de contingències comunes també ha estat considerablement inferior en aquest període, i ha estat un 5,61% per sota. Angulo ha dit sentir-se “orgullosa dels resultats obtinguts perquè demostren que l’esforç d’aquest govern per implantar mesures de prevenció i protecció de la salut dels treballadors dóna els seus fruits i ajuden a millorar les condicions de treball i la qualitat de vida”. També ha incidit en la importància de continuar en aquesta línia i continuar desenvolupant plans de salut de la mà d’Unión de Mutuas per minimitzar al màxim els riscos laborals.

WhatsApp Portal de Xàtiva