Seccion-politica

EOI Xàtiva

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

El plenari de desembre es trasllada al dijous 22 per a que no caiga en la Nit de Nadal

El passat plenari de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat una modificació extrajudicial de crèdits per poder fer front al pagament de factures per un import de 317.348 euros, provinents d’exercicis anteriors i que no comptaven amb dotació pressupostària. Al mateix temps, el plenari ha aprovat l’inici dels tràmits per determinar si es va produir mala praxis en l’execució de les obres de la nova conducció del Canal de Bellús, que han acabat ocasionant sobrecostos a les arques municipals. Tal com han denunciat els portaveus del govern, en aquest cas té especial importància la despesa pel consum excessiu d’aigua provinent del dipòsit d’Egevasa, empresa que havia advertit d’un possible tallament del subministre en cas d’impagament per part de l’Ajuntament. 

Tots tres portaveus dels grups polítics de l’equip de govern, Ignacio Reig (PSPV-PSOE), Miquel Lorente (EUPV) i Cristina Súñer (Compromís) han manifestat que han hagut de recórrer al procediment de reconeixement extrajudicial de crèdit “per responsabilitat”, malgrat haver deixat constància de la seua disconformitat amb aquest tipus de procediment. Reig ha indicat que “desbloquegem una situació que no beneficia a ningú, ja que comptem amb l’aval dels tècnics municipals i del Consell Jurídic Consultiu”. Per la seua banda, Lorente ha comentat que “aquest és un procediment excepcional encara que en legislatures anteriors es normalitzara fins el punt de fer reconeixements de fins a 4 milions d’euros sense consignació pressupostària. És un exemple del que no s’ha de fer”. Cristina Súñer, de manera molt gràfica, ha expressat que “ara ens toca fer-nos responsables de la ressaca de la festa d’altres. Esperem que siga la darrera vegada que hagem de fer reconeixements extrajudicials de crèdits”.

Elogis per a Garcia Terol

El plenari ha tractat també la renúncia al càrrec del regidor Joanjo Garcia Terol. Hi ha hagut unanimitat en elogiar el treball i el tarannà de l’exregidor. L’alcalde Roger Cerdà ha agraït “els 7 anys que Joanjo ha estat treballant per la governança d’aquesta ciutat, des de l’oposició i amb importants responsabilitats de govern”. Cerdà ha destacat el caràcter dialogant de Garcia Terol, del qual ha dit que “ha sigut molt fàcil treballar amb ell”.

En altre ordre de coses, el plenari ha acordat traslladar la data de la sessió ordinària del mes de desembre. Per calendari, aquest plenari hauria de celebrar-se el 24 de desembre, Nit de Nadal. Els regidors han aprovat avançar el plenari al dijous 22 de desembre, a les 19h.

D’altra banda, s’ha aprovat, inicialment i per unanimitat, la nova ordenança municipal de subvencions. En aquest sentit, les diferents intervencions dels portaveus han posat de manifest que, amb aquesta adaptació de les ordenances municipals a la llei general de subvencions, s’evita la discrecionalitat en la concessió d’ajudes públiques i es guanya en transparència i simplificació de tràmits burocràtics, beneficiant a les entitats sol·licitants.

En el punt 9 de l’ordre del dia, s’han aprovat els noms de quatre carrers de la localitat d’Annauir. Les vies passaran a anomenar-se Carrer dels Tarongers, Carrer de la Pinada, Carrer del Sequer i Carrer de la Llibertat. Es recupera així la denominació popular i tradicional d’aquestes vies públiques de la pedania.

El consistori recolza la petició de declaració de les falles com a patrimoni cultural immaterial de la Humanitat

Davant la presència de les falleres majors de Xàtiva, Carla Sanchis i Teresa Aparicio, així com del president de la Junta Local Fallera, Jesús González, l’alcalde ha donat lectura a una moció que demanava l’adhesió de l’Ajuntament de Xàtiva a la petició de declaració de les falles com a patrimoni cultural immaterial de la Humanitat, assumpte que ha de resoldre la UNESCO el proper mes de desembre. La petició de la Junta Local Fallera ha estat secundada per la totalitat de grups polítics municipals, a excepció de Ciudadanos, el portaveu del qual, Juan Giner, ha hagut d’absentar-se del plenari per una indisposició. 

A més a més, el plenari ha aprovat quatre mocions relatives a l’eliminació de la violència de gènere i de la taxa de reposició d’efectius en la funció pública, contra els paradisos fiscals i exigint a les entitats financeres el pagament dels deutes contrets amb les comunitats de veïns pels immobles propietat dels bancs. També s’aprovat la signatura de dos convenis amb l’Institut Valencià de la Joventut per tal de que l’Ajuntament, a través de l’Espai Jove, puga expedir el carnet jove i els carnets d’alberguista i estudiant internacionals, tal com es va anunciar recentment.

WhatsApp Portal de Xàtiva