Solopizza Xàtiva

L’Ajuntament de Xàtiva ha iniciat aquest matí les proves per tal de comprovar possibles emplaçaments per a traslladar el repetidor ubicat al Castell i poder seguir donant servei de televisió als veïns i veïnes de Bixquert.

Les proves s’han efectuat, gràcies a una màquina elevadora, junt a les instal·lacions de conservació de carreteres de l’Estat a la zona de l’Ermita, amb la intenció de avaluar l’impacte de l’emissió en aquest punt en que ja s’ubica una antena de menors dimensions.

Aquestes proves tenen l’objectiu de comprovar la recepció actual des d’aquest punt de la senyal dels emissors que es troben a prop, com són els ubicats al Mondúver, a Torrent i a la Llosa de Ranes. Amb aquesta informació, l’empresa de gestió de radiofreqüència generarà posteriorment un plànol amb l’efectivitat comprovada, així com també les diferents zones d’ombra que es puguen trobar.

WhatsApp Portal de Xàtiva