Solopizza Xàtiva

Centelys

La setmana passada veïns de Bixquert despertaven amb una torre de comunicacions de 30 metres d’altura al seu costat. La torre, construïda en una parcel·la del camí Altet de Molina, genera un impacte ambiental i estètic negatiu, ja que està pegada a la Solana del Castell.

Donat que l’empresa va iniciar els treballs abans d’obtindre la llicència municipal corresponent, l’Ajuntament de Xàtiva va paralitzar momentàniament les obres i van encarregar diversos informes als arquitectes municipals, que van advertir de nombroses deficiències en el projecte d’execució.

L’Ajuntament s’acull a la Llei de Telecomunicacions per a detindre les obres, en considerar que les mateixes no poden iniciar-se fins que la promotora present el preceptiu Pla de desplegament de la xarxa de comunicacions electròniques. El problema resideix en el fet que la citada normativa estatal facilita molt el desenvolupament d’aquesta mena d’instal·lacions en sòl urbà, i si l’empresa registra tota la documentació que se li sol·licita, serà complicat frenar la posada en marxa definitiva de l’antena, malgrat l’oposició de l’equip de govern.

Un dels veïns afectats per la col·locació de l’antena ha parlat amb Portal de Xàtiva per a mostrar la seua preocupació: “Sense avis als veïns, sense informació… et planten a la vora d’un camí una mole de ferro de dimensions descomunals… En arribar dissabte i vorer el gegant de ferro em vaig quedar bloquejat” es lamenta, i llança un crit d’auxili per Bixquert “este és el Bixquert que volem? El que deixarem als nostres fills?“.

WhatsApp Portal de Xàtiva