L’Ajuntament de la Font de la Figuera ja té aprovats els pressupostos de 2020

163
  • La qüestió de confiança i l’estat d’alarma per la COVID-19, els motius del retard en l’aprovació
  • El contracte de jardiner/a de sis mesos es veu reduït i ajornat els 3 mesos que s’estima el procés de selecció. De començar a 1 de juliol, es calcula que podrà fer-se efectiva la contractació a primers d’octubre

L’Ajuntament de la Font de la Figuera ha aprovat els pressupostos per a l’exercici 2020 una vegada ha finalitzat el termini perquè l’oposició presentara una moció de censura, després de no aprovar els pressupostos 2020 el passat 27 de febrer i de no aprovar tampoc la qüestió de confiança del ple de 4 de març.

Recordem que, després de les 5 comissions informatives on es van treballar els pressupostos i es van fer les modificacions que cada grup va aportar, consensuant-se, i d’aprovar per unanimitat elevar a plenari la proposta de Pressupostos 2020, els 7 regidors de l’oposició la van rebutjar al ple de 27 de febrer. L’alcalde, Vicent Muñoz, va condicionar la seua continuació en el càrrec a l’aprovació dels pressupostos consensuat prèviament i va convocar ple extraordinari per sotmetre’s a la qüestió de confiança el 4 de març, que també va ser rebutjada pels 7 regidors de l’oposició.

Este panorama deixava dos alternatives: o es presentava una moció de censura amb una candidata o candidat alternatiu en el termini d’un mes natural o els pressupostos quedarien aprovats.

L’Estat d’alarma declarat pel Govern Central el passat 14 de març paralitzava també els terminis administratius i, per tant, també els terminis per poder presentar la moció de censura o el termini per poder comptar amb els pressupostos 2020 aprovats. Una vegada el Govern Central va reactivar els terminis administratius el passat 1 de juny tornaven a contar els dies. L’últim dia condicionat va ser este dilluns 22 de juny. Com que no ha estat presentada cap moció de censura que proposara una alternativa a l’alcaldia, Vicent Muñoz continua en el càrrec i els pressupostos 2020 queden aprovats.

En termes generals cal destacar que la xifra total del pressupost és de 2.055.276,42€, dels quals, 1.037.000,42 € (poc més del 50 %) es destinen al capítol de personal per prestar els serveis que han estat prestant-se per l’ajuntament de la Font de la Figuera els últims 8 anys, fruits dels diferents acords entre els Governs de PSPV-Compromís (2011-2015), Compromís-PSPV-Independent (2015-2019) i Compromís (des de 2019). L’apartat més significatiu és la necessitat de personal per a accions d’obres i jardineria, i que estos pressupostos plantegen la creació d’una nova plaça de jardineria. L’estimació inicial (al mes de febrer) era que el concurs oposició poguera estar resolt per a l’1 de juliol.

Amb l’aprovació ara dels pressupostos i l’estimació que els terminis administratius duraran uns 3 mesos, l’ajuntament compta que no podrà disposar d’este personal fins a primers d’octubre.

Pel que fa a les inversions, l’ajuntament té previst invertir més de 560.000 €, en les diferents actuacions estratègiques per millorar i reactivar l’economia, com en l’àmbit empresarial i estratègic, per les millores que s’implementaran en el polígon, així com la resta d’Inversions que han estat estudiades, valorades i triades junt amb l’equip tècnic de l’ajuntament. Pel que fa a la despesa corrent, el total de pressupost per a eixa partida concreta supera els 725.000 €, dels que 570.871,90 € són de despesa de manteniment d’enllumenat, calefacció, fem i atenció ordinària.

El capítol de transferències corrents, 173.480 €, suposa ajudes a les associacions per un valor de 69.324,47 €, que suposa el 40%; destina 50.297,5 € per a subvencions al foment al comerç de l’ocupació, transport i material escolar, foment de la ciutadania, i ajudes al lloguer, als que cal sumar els 10.000 € primers destinats per a les ajudes a les empreses per adaptar-se a la situació de la COVID-19; la resta es destina a les despeses de serveis socials i mancomunitat i altres entitats supramunicipals.

La frenada per l’estat d’alarma i la situació provocada per la crisi sanitària i la difícil situació econòmica que es presenta a mitjà termini, el Govern Municipal té previst adaptar els pressupostos per al ple de juliol, si els terminis administratius ho permeten, en la mesura de les possibilitats (transferències de partides que no es podran executar per la pandèmia, aportacions d’altres administracions, etc.), per a fer front a les despeses extraordinàries especialment en neteja i desinfecció i EPIs, adaptació dels edificis municipals per recuperar l’atenció a la ciutadania, augmentar les ajudes a PIMES i autònoms i especialment l’atenció a serveis socials base.

En eixe sentit, el Govern Municipal lamenta: “que pel retard que ha suposat l’aprovació dels pressupostos, el contracte de sis mesos per a jardineria s’haurà de circumscriure a finals d’any, perquè no podíem iniciar-lo sense pressupostos aprovats, i serà molt difícil poder mantenir la imatge que a totes i a tots ens agrada del nostre poble. Treballem des de hui en la modificació de crèdits per atendre els aspectes que, les diferents formacions polítiques plantegem, des de la realitat en una situació tan complicada (post Dana i COVID-19) per reactivar socialment i econòmicament la Font de la Figuera”.

WhatsApp Portal de Xàtiva