Solopizza Xàtiva

El Consistori Municipal i la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) tenen un conveni signat des de l’any 2008 a través del qual, es cedeix l’ús del camp Quatre Camins a la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV), obligant, entre d’altres clàusules, al manteniment d’aquestes instal·lacions esportives a la Federació de Futbol.

Dijous passat, la directiva de la UD Canals va anunciar a través de les seues xarxes socials que “(…) el camp de futbol dels Quatre Camins permaneixerà tancat, temporalment, per motius de seguretat. La falta de manteniment ha provocat que el terreny de joc estiga en unes condicions lamentables (…)”.

Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de Canals va convocar als clubs afectats per aquesta circumstància al despatx d’Alcaldia a una reunió per a dilluns 28 de gener. En la mateixa es va donar compte de l’ofici que la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana va remetre als dos clubs locals, UD Canals i Canals Promeses CF, informant-los que “(…) hauran de subsanar les deficiències observades en el terreny de joc de la mencionada instal·lació, quedant totalment prohibida la disputa d’encontres oficials en aquest terreny de joc fins nova ordre (…)”. Els representants de l’Ajuntament en la reunió, l’alcalde i el regidor d’Esports, van llegir el conveni existent entre l’Ajuntament i la RFEF on queda patent que és la Federació qui s’ha de fer càrrec del manteniment de les instal·lacions esportives. Aquesta situació administrativa i jurídica impossibilita que l’Ajuntament de Canals puga actuar, actualment, per a resoldre la situació esdevinguda les darreres jornades.

José Ramon Garrido i Ricardo Requena van explicitar als presents que -per part de l’equip de govern dels últims anys- s’havia intentat, sense èxit, que la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana revertira aquest conveni i facilitara que l’Ajuntament puguera intervenir per a resoldre situacions que al voltant del manteniment, la neteja, el personal, etc., pugueren donar-se. De fet, dos han estat les reunions dels membres consistorials amb la direcció de la Federació, a banda dels molts contactes telefònics. Sempre se’ns ha respost que “estaven estudiant la situació” donat que -segons la FFCV- Canals no era l’única localitat amb un problema similar.

Amb tot i això, després de mesos sol·licitant reacció per part de la FFCV, s’ha parlat amb la D.G. d’Esports de la Comunitat Valenciana i amb la Secretaria de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, obtenint la promesa de ser atesos com més prompte millor, per la Presidència de la Federació. Seguint allò acordat a la reunió amb els clubs locals de futbol, a aquesta audiència es convidaran als directius dels dos clubs locals de futbol, per a entre tots, trobar una solució ràpida i beneficiosa per als aproximadament 400 futbolistes federats amb els que compta Canals.

Si això no s’aconseguira, l’Ajuntament hauria d’actuar d’ofici, encetant un expedient costós, però amb la finalitat d’arreglar els desperfectes i traslladant a qui corresponga els costos de la reparació.

José Ramón Garrido, regidor d’Esports, ha explicat que “lamentem moltíssim haver arribat a esta situació, però des de l’Ajuntament no podem entrar al camp i fer les obres requerides per la il·legalitat que suposaria per a l’Administració Local amb l’existència del Conveni amb la RFEF”. “De moment, el que podem fer, és habilitar el camp municipal de El Llimoner, accelerar les obres que allí teníem previstes per a 2019 i exigir a la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana que ens done una resposta necessària i immediata per a Canals”.

WhatsApp Portal de Xàtiva

Diseño, programación y mantenimiento web en Xàtiva