Solopizza Xàtiva

PoolWork Xàtiva

L’Ajuntament de Canals, a través de la regidoria de Joventut, ha iniciat els treballs previs a la redacció del Pla Jove.

El Pla Jove és una eina de planificació estratègica que permet ordenar els recursos existents en el municipi i definir les actuacions que caldrà desenvolupar durant els quatre anys vinents pel que fa a polítiques de joventut.

Es tracta d’un instrument que permetrà aportar legitimitat a les polítiques juvenils municipals i establir-ne un punt de partida per tal de generar espais de treball amb el jovent i amb la resta d’agents implicats, així com, fomentar la participació i la dinamització de la joventut del municipi.

El Pla Jove s’estructura en fases. La primera d’aquestes consisteix en l’elaboració de la diagnosi, la qual ens permetrà conéixer i analitzar la situació actual i les inquietuds de la joventut. Per tal d’avaluar la situació actual, s’ha preparat una enquesta per als joves de Canals d’entre 12 i 30 anys, en la que han de contestar a les preguntes sobre la percepció que tenen de les persones joves, sobre el municipi i els interessos personals.

Aquesta recollida inicial de dades ens permetrà planificar les polítiques de joventut i començar amb l’última de les fases de la redacció del Pla Jove. Per això és important que aquesta enquesta arribe al màxim nombre possible de joves.

L’enllaç per accedir a aquesta enquesta és el següent: https://linktr.ee/joventutcanals

WhatsApp Portal de Xàtiva