L’Ajuntament constitueix la comissió de seguiment del protocol contra la violència de gènere

592

La comissió valora l’elaboració d’un nou Pla Integral contra la Violència de Gènere

Ahir, dia 5 de maig, es va reunir la nova Comissió de Seguiment del Protocol Municipal contra la Violència de Gènere, convocada per la regidoria de Dona i Igualtat, àrea municipal dirigida per Francesca Chapí. Aquest protocol és l’òrgan que coordina l’actuació de les diferents entitats que treballen per prevenir la violència masclista i per atendre a les dones que la pateixen a la ciutat de Xàtiva. La regidora ha anunciat que es vol impulsar l’elaboració d’un nou Pla Integral contra la Violència de Gènere.

Aquesta comissió no es reunia des de juny de 2014. Per això era tant important el tornar a reunir a tots els professionals que intervenen i recopilar dades, indicadors i eines per poder detectar i intervindre millor en els casos de violència de gènere. Després d’una revisió de l’anterior protocol, i amb la finalitat de garantir la bona aplicació del mateix, s’ha procedit a variar la composició de la nova comissió de seguiment, modificant-la i ampliant-la en funció de les necessitats i dels recursos i serveis disponibles.

Ara, la comissió està formada per la regidora de Dona i Igualtat, per la jutgessa titular del jutjat de 1ª Instància e Instrucció nº 2 de Xàtiva, per un inspector de la Policia Judicial, pel cap de la Policia Local i membres de l’antic grup DAMA (grup operatiu especial per a l’acompanyament de dones víctimes de violència de gènere de la Policia Local); pel capità de la Guàrdia Civil, per distints integrants del servei de Benestar Social, per la direcció del servei de Salut Pública, la supervisora d’urgències de l’Hospital Lluís Alcanyís i el responsable del protocol contra la violència de gènere del centre de salut; per un membre del gabinet psicopedagògic en representació del Consell Escolar, per l’agent Infodona de l’Ajuntament i per una representant de Xateba.

Pel que fa a la previsió al respecte de l’elaboració d’un nou Pla Integral contra la Violència de Gènere, la comissió ha establert un calendari de reunions trimestral per incrementar l’operativitat a l’hora de coordinar cadascuna de les institucions i organismes implicats. Altra de les conclusions a les que hem que s’ha arribat en el sí de la comissió es que l’educació en igualtat es la millor prevenció contra la violència de gènere. Com a conseqüència, la regidoria estudia la realització d’un pla formatiu d’intervenció coordinat amb els centres d’educació secundària de Xàtiva.

WhatsApp Portal de Xàtiva