EOI Xàtiva

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

L’Ajuntament de Xàtiva presentarà el proper dimarts 2 d’agost de 2016 oferta d’ocupació davant l’Oficina SERVEF de Xàtiva per a contractar amb caràcter temporal i a jornada completa, mitjançant un contracte de durada determinada, un PEÓ AJUDANT LLANTERNER aturat, amb una experiència mínima de 6 mesos, conforme a la legislació vigent.

La selecció es realitzarà seguint els criteris establits en les “Bases específiques de selecció de personal per a les Brigades Municipals per a la substitució amb caràcter temporal dels seus treballadors adscrits”, aprovades per Resolució d’Alcaldia de 10 de setembre de 2015 i publicades en la WEB Municipal l’11 de setembre de 2015, les quals s’adjunten.

WhatsApp Portal de Xàtiva