roger-cerda-xelo-angulo

Solopizza Xàtiva

Aquest matí, l’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, i la regidora de Benestar Social, Xelo Angulo, han rebut als 15 nous treballadors municipals que s’incorporaran a la plantilla de l’Ajuntament mitjançant el Programa de Polítiques Inclusives (PI) de la Regidoria de Benestar Social. Aquestos treballadors compliran sis mesos desenvolupant tasques auxiliars en distints departaments municipals, amb un règim de mitja jornada. Per a cobrir els salaris d’aquestos nous treballadors, Benestar Social destina un pressupost de 209.000 euros en aquest exercici.

Des de la posada en marxa del Programa de Polítiques Inclusives, a principis de legislatura, l’Ajuntament ha invertit més de 440.000 euros en la creació de 72 llocs de treball, destinats a usuaris de benestar social en general però també amb una part del programa adreçada a persones amb diversitat funcional i a altres usuaris amb gran risc d’exclusió social. L’alcalde Cerdà ha donat la benvinguda a les noves incorporacions a la plantilla municipal, atorgant–los “la consideració d’uns treballadors més de l’Ajuntament” i demanant-los “el compromís amb el compliment de les obligacions del lloc de treball i agrair-vos la vostra ajuda, ja que aquesta ciutat ens necessita a totes i tots”.

Es tracta de la sexta fase del Programa de Polítiques Inclusives. Aquest programa es va iniciar en març de 2016 i ha suposat que, fins el moment, 87 persones usuàries de Benestar Social trobaren treball durant sis mesos. L’objectiu general del PI és facilitar la integració dels seus beneficiaris en el món laboral, oferint-los un treball com a element estructurant de la vida, de la integració i del conjunt de relacions socials. Les persones beneficiàries han estat seleccionades per l’equip social base de l’Ajuntament entre els usuaris que compleixen una sèrie de requisits explicitats al programa, com la condició de ser usuaris de Benestar Social, ser aturat de llarga duració, amb risc o en situació d’exclusió social, estar empadronat a Xàtiva o que la seua unitat familiar no tinga cap tipus d’ingrés.

La regidora de Benestar Social, Xelo Angulo, ha explicat que “estem canviant la política de l’Ajuntament pel que fa a les ajudes, ja que açò és un programa que comporta un contracte de treball per a sis mesos, el que ofereix una opció digna a les persones que venen a Benestar Social”. La regidora ha destacat la vessant de servei públic que aporta el Programa PI: “aquestes persones s’incorporen a treballar a diferents serveis municipals, el que ens permet mantenir obertes determinades instal·lacions culturals, socials i d’altra índole”. Segons Angulo, el programa ha despertat l’interès d’altres ajuntaments com ara Alcúdia de Crespins o Montcada, que estudien exportar-lo als seus municipis.

WhatsApp Portal de Xàtiva