Solopizza Xàtiva

Centelys

PoolWork Xàtiva

La UPCCA (Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives) de Xàtiva ha posat en funcionament dos programes de prevenció de drogodependències i altres addiccions als centres educatius de la ciutat. Aquests programes, Cineclub i Unplugged, part dels objectius establerts al Pla Municipal de Drogodependències de Xàtiva 2017-2020, van començar a executar-se al mes d’octubre i finalitzaran en acabar el curs, amb la idea que continuen portant-se a terme anualment a partir d’aquest curs escolar.

Cineclub, com el seu nom indica, parteix del visionat d’una pel·lícula seleccionada relacionada amb la temàtica a tractar, que es treballarà amb l’ajuda de guies didàctiques i quaderns de treball per, en acabar, obrir un espai de debat entre l’alumnat. L’observació de diverses realitats a través del cinema representa un excel·lent recurs pedagògic per la seua capacitat de transmetre grans aprenentatges i reflexions, i contribuir a obrir-nos a noves i diferents formes de pensar, sentir i viure la realitat. Aquest programa, tot i que està dissenyat i coordinat per la UPCCA, serà desenvolupat pels tutors de cada grup que disposaran durant dos mesos del material facilitat per la UPCCA i hauran de destinar 3 sessions de tutoria per portar-lo a terme.

Cineclub està adreçat a l’alumnat de 5é i 6é de primaria i de tots els cursos d’ESO, i hi participen l’IES Lluís Simarro, l’IES Josep Ribera i tots els centres de primària de Xàtiva.

Unplugged és programa nou, impulsat des de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública, que té una durada de 10 sessions que s’han de portar a terme al llarg del curs escolar i que treballa, de manera grupal, diversos aspectes com les habilitats socials, la resolució de conflictes, la informació i els mites de les distintes drogues, i com aquestes afecten al seu progrés acadèmic, atès l’alt percentatge d’alumnes que abandonen els estudis per motius relacionats amb el consum.

Aquest programa, executat pel psicòleg de la UPCCA, s’està portant a terme al CIPFP La Costera amb l’alumnat del Programa de Formació de Qualificació Bàsica (PFQB) i dels cursos de Formació Bàsica de Comerç i Electricitat.

Des de la UPCCA s’han mostrat agraïts amb tots els centre educatius per la col·laboració i implicació dels departaments d’orientació escolar, que han rebut obertament aquestes propostes educatives i preventives; i assenyalen que és important i imprescindible que tots els agents implicats en l’educació dels nostres joves se sumen per promoure estils de vida saludables i una cultura de rebuig cap a les addiccions i les conseqüències que se’n deriven.

WhatsApp Portal de Xàtiva