La Policia Local de Canals intensificarià els controls acústics dels vehicles

74

Solopizza Xàtiva

Centelys

PoolWork Xàtiva

Amb l’arribada del bon temps prolifera la circulació de ciclomotors i motocicletes en el nostre nucli urbà, també a altes hores de la matinada. Amb això s’incrementen les molèsties que produeixen al circular amb tubs d’escapament incomplets, inadequats i moltes vegades deteriorats íntegrament.

És per això que, des de l’Ajuntament de Canals, a través de la Policia Local, s’efectuarà una campanya de comprovació del nivell de soroll i de les condicions tècniques i reglamentàries de ciclomotors i motocicletes. Es realitzaran controls en ubicacions aleatòries de la localitat.

Els i les agents podran requerir qualsevol conductor/a de ciclomotor la comprovació del nivell de soroll provinent dels tubs d’escapament d’aquests vehicles, bé en llocs fixos o de manera aleatòria, en qualsevol via pública del municipi.

Per al mesurament acústic, s’utilitzarà un sonòmetre homologat segons el qual s’estableix en la normativa nacional sobre metrologia.

Una vegada efectuat el mesurament i comprovat si se supera el límit màxim permés en l’Ordenança Municipal de Protecció Acústica, o si s’incompleixen les condicions tècniques o reglamentàries, s’estendran acta, on constarà el nivell de soroll obtingut o les deficiències en els vehicles, i butlletí de denúncia per la circulació amb tub d’escapament deteriorat, incomplet o inadequat.

Per això, des de la Policia Local de Canals es recomana als propietaris/es o conductors/es d’aquests vehicles la seua revisió i esmena dels elements tècnics o reglamentaris deficitaris en benefici d’una millor convivència al municipi.

WhatsApp Portal de Xàtiva