La Pobla Llarga es movilitza per restaurar el barranc de Barxeta

1789
  • La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de La Pobla Llarga té en marxa un projecte de restauració participatiu, on col·laboren la Fundació Limne i la ciutadania.
  • S’han eliminat espècies invasores i s’ha replantat amb autòctones.
  • Veïns del municipi analitzaran la qualitat de les aigües del barranc.

La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de La Pobla Llarga té en marxa un projecte de participació ciutadana per la millora del barranc de Barxeta, en col·laboració amb la Fundació Limne.

Este projecte s’inicià amb les tasques de lluita contra la canya invasora Arundo donax i el manteniment posterior que ha anat fent l’ajuntament a la llera del Barranc de Barxeta. Estes actuacions es complementaren amb plantacions populars d’espècies autòctones, amb ànim d’apropar la ciutadania al riu.

A banda d’eixes accions de millora directa un dels objectius del programa d’actuacions de l’Ajuntament i Limne és formar grups de voluntaris que, de manera periòdica, prenguen dades de la qualitat de les aigües del Barxeta, per estudiar-ne l’evolució. Des de la regidoria de Medi Ambient es destaca que «el voluntariat ambiental és una ferramenta més per a fomentar la participació ciutadana en la conservació i millora els espais naturals del municipi», destacant, d’altra banda, que «la presa de mostres que proposa Limne és una activitat que, des d’una perspectiva lúdica i didàctica, permet obtindre una fotografia de la qualitat biològica de les nostres aigües que serà interessant seguir amb atenció».

Els voluntaris del projecte analitzaran, amb uns reactius, la xifra de pH, nitrats i oxigen dissolt del tram de barranc de què decidisquen fer-se càrrec. Després d’eixa primera valoració, estudien la presència de bioindicadors, ja que l’existència de certes larves d’insectes, gasteròpodes o crustacis pot revelar l’estat de qualitat de l’ecosistema fluvial. Cada grup o família de macroinvertebrats està associada a una qualitat diferent i la imatge final ens mostra la qualitat de l’ecosistema, que s’emmarca en un dels cinc nivells que assenyala la Directiva Marc de l’Aigua.

Les analítiques fetes fins ara, en activitat formatives obertes a la ciutadania, mostraren una qualitat moderada. Malgrat que el bosc de ribera del Barxeta comença a millorar, encara es noten les alteracions produïdes per l’acumulació de residus que patia el riu i per la pobra biodiversitat associada al monocultiu de canya. Des de Limne assenyalen que “els indicadors químics mostren una millora, però cal continuar treballant per a que la fauna torne al Barxeta”.

Les dades es traslladen a les entitats gestores.

Des de Limne assenyalen que «la conservació de la natura és una preocupació de creixent interés social que ha d’abordar-se des d’una òptica àmplia que integre iniciatives de coresponsabilitat públic- privades amb ànim de conservar i millorar el patrimoni natural». És per això que consideren imprescindible «teixir una xàrcia col·laborativa entre totes les institucions vinculades al medi fluvial i la ciutadania».

Així doncs, les dades proporcionades pels voluntaris es passen al Banc de Dades de Biodiversitat de la Generalitat Valenciana, pel seu ús en la gestió del territori. D’altra banda, la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient col·labora en la revisió i validació de les dades aportades.

WhatsApp Portal de Xàtiva