La Plataforma de pensionistes de Xàtiva vigilarà les accions aprovades al plenari municipal

103

Pacte Costera-Canal

Solopizza Xàtiva

Dissabte passat el Ple de l’Ajuntament de Xàtiva va aprovar per unanimitat i pel tràmit d’urgència la Moció que la PlataformaPlataforma de pensionistes de Xàtivade Pensionistes de Xàtiva els havia presentat a tots els grups polítics.

Des de la Plataforma volen mostrar el seu agraïment a tots ells.

La Moció pretén implicar l’administració més pròxima a la ciutadania en la millora d’atenció presencial en les oficines municipals i en les oficines bancàries, així com en la publicitat dels anomenats comptes bàsics de pagament que poden ser una solució davant les comissions abusives que la Banca cobra tant a pensionistes amb baixes pensions i escassa cultura digital com a persones vulnerables.

La Plataforma avisa que en els pròxims dies estaran atents a les accions a les quals s’ha compromés l’equip de govern i que consten en els acords de la Moció:

  • Que l’Ajuntament de Xàtiva estudie ampliar i millorar, en l’àmbit de les seues competències, l’atenció presencial i personalitzada en tots els seus organismes i dependències, especialment per a les persones majors.
  • Que l’Ajuntament dirigisca escrit a l’adreça de les Oficines Bancàries situades en la localitat sol·licitant-los una major i millor atenció presencial en les seues oficines en el sentit que explicita aquesta Moció.
  • Que l’Ajuntament de Xàtiva remeta aquesta Moció, amb el seu argumentari, al Banc d’Espanya, organisme que ha de vetlar per la correcta actuació del sistema Bancari, al Ministeri de Consum i al Ministeri d’Economia i Hisenda.
  • Que l’Ajuntament de Xàtiva, en el marc de les seues competències, estudie la viabilitat d’elaborar una guia informativa sobre els comptes bàsics i, si cal, la distribuïsca domiciliàriament.
  • Que l’Ajuntament de Xàtiva estudie la viabilitat de facilitar a través dels seus Serveis Socials l’elaboració dels informes econòmics previstos en l’RD 164/2019, art. 4.2, perquè les persones vulnerables que ho sol·liciten puguen accedir a un compte bàsic sense comissions.

WhatsApp Portal de Xàtiva