La Plataforma “Casc Antic Digne i Viu” denuncia una alta concentració de plom i fibres d’amiant en l’aigua potable al Nucli Antic

938

Solopizza Xàtiva

Centelys

PoolWork Xàtiva

La Plataforma de veïns de Xàtiva, “Casc Antic Digne i Viu”, va encarregar el mes d’agost passat a dos laboratoris especialitzats unes analítiques de les aigües en Xàtiva. Els objectius fonamentals d’aquestes analítiques eren determinar amb precisió la concentració de fibres d’amiant i la de plom dissolt en la xarxa de distribució d’aigües potables en el Barri antic de la ciutat i, per extensió, la de gran part de la ciutat.

La Plataforma precisa que mai se’ls ha entregat, malgrat sol·licitar-les, les analítiques efectuades per l’Ajuntament, i que les dades conegudes d’aquestes les han obtingut de declaracions en premsa del regidor de sanitat.

D’altra banda, la Plataforma recorda que el regidor responsable del cicle hidràulic en Xàtiva, el Sr Reig, «ha negat reiteradament i en públic l’existència de plom i fibrociment en les canalitzacions de distribució d’aigües a la nostra ciutat, tot això amb el suport del nostre alcalde«.

L’analítica per a determinar les fibres d’amiant va ser encarregada a un laboratori especialitzat de Barcelona (acreditat per la Generalitat de Catalunya), i l’analítica que incloïa la concentració de plom a un laboratori de Paterna, LTL Laboratoris Tecnològics de Llevant.

Els resultats indiquen que les mostres preses de la font pública de la Plaça de Sant Francesc contenen una concentració de plom més de quatre vegades superior en el Barri antic, la qual indicava en premsa el Govern municipal a través del seu regidor de Sanitat. Aquesta analítica és amplíssima, ens centrem hui només en la dada del plom dissolt.

D’altra banda es detecta una alta concentració de fibres d’amiant per metre cúbic en cada litre d’aigua que ingerim.

En primer lloc la Plataforma de veïns es mostra extraordinàriament sorpresa per l’enorme diferència entre la concentració de plom assenyalada pel Govern municipal i les detectades en la seua analítica, per això exigiran una explicació sobre aquest tema.

«Valorem que aquesta alta concentració de plom en l’aigua de Xàtiva (la meitat del màxim autoritzat) és motiu més que suficient per a iniciar una supressió total del plom de les escomeses de la nostra xarxa. Valorem que aquesta haguera de ser la prioritat absoluta d’un Govern municipal que vetlara per la salut de la ciutadania» declaren des de la Plataforma.

«Amb aquesta analítica, per fi hem detectat la presència de fibres d’amiant en l’aigua de les nostres aixetes, una cosa de la qual mai se’ns havia informat. Aquestes fibres ingerides per l’aigua suposen un possible risc per a la nostra salut segons informes publicats per la mateixa OMS» han continuat. «Aquests Informes són categòrics amb els perjudicis de l’amiant per vies respiratòries, no definitivament concloents amb l’ingerit a través de l’aigua. No obstant això, sí que conclouen en què la prevenció és fonamental, és a dir, l’aigua no ha d’estar en contacte amb canalitzacions de fibrociment«.

Recordem que el Parlament europeu en 2013 publica una Resolució en la qual alerta de la perillositat de la ingestió d’aigües procedents de canonades de fibrociment els efectes adversos del qual per a la salut poden aparéixer després de decennis.

La Plataforma no vol crear en cap concepte un estat d’alarma, simplement informa de la situació i entenen que hi ha arguments de sobres per a iniciar un Pla de renovació integral de la nostra xarxa, programant i pressupostant en diversos anys i que inicie la solució a aquesta greu situació. Expressem una vegada més la nostra decepció pel rebuig de la Moció presentada per la Plataforma, secundada per tots els grups municipals i amb els vots en contra del Govern municipal.

Dissabte que ve 10 de setembre tornaran a concentrar-nos a les portes de l’Ajuntament a les 10 del matí. En l’inici d’aquesta concentració estarà convocada una roda de premsa en la qual entregaran una còpia de les analítiques als mitjans presents.

WhatsApp Portal de Xàtiva